Connect with us

Aktuality

Župný rozpočet je schválený. Kraj plánuje opraviť cestu na Havran aj cyklochodník do Hornej Stredy

Published

on

Reklama
Reklama

Najväčšou investíciou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v piešťanskom regióne má byť v roku 2021 rekonštrukcia cesty I/61 v hodnote 2 mil. eur. Vyše 400-tisíc eur bude stáť úsek Vážskej cyklomagistrály medzi piešťanskou Bodonou a Hornou Stredou. Aj tieto investície sú zahrnuté v župnom rozpočte, ktorý dnes schválilo Zastupiteľstvo TTSK.

Prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačno programu plánuje župa modernizáciu učební v Strednej odbornej škole technickej Piešťany (takmer 10-tisíc eur), SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach (193-tisíc eur) a v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Piešťany (144-tisíc eur). Investícia vo výške 250-tisíc eur je naplánovaná do športového areálu, o ktorý sa žiaci ŠPŠE delia so žiakmi SOŠ záhradníckej Piešťany. Majú tam pribudnúť aj vodozádržné opatrenia za 95-tisíc eur.

„Tento rozpočet je už tretím, ktorý sme pripravili a schvaľujeme v tomto zložení. Jeho tvorbu výrazne ovplyvnila pandémia ochorenia Covid-19 a s ňou súvisiaci očakávaný výpadok daňových príjmov. Verím, že predsavzatia ambiciózneho,
no vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu starostlivo a účelne nastaveného rozpočtu sa nám podarí naplniť. Vo zvyšných dvoch pätinách mandátu tak budeme môcť zveľadiť a zatraktívniť náš kraj ako moderné miesto pre život,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Prioritami rozpočtu bude rekonštrukcia ciest (10 mil. eur z vlastných kapitálových výdavkov), rozvoj športovej infraštruktúry (3 mil.  eur), modernizácia zariadení sociálnych služieb a rozširovanie ich kapacít (2,6 mil. eur) a zatraktívňovanie kultúrnych inštitúcií (2,2 mil. eur). Župa bude pokračovať aj v realizácií projektu „5 P“ zameraného na prevenciu syndrómu vyhorenia zamestnancov v pomáhajúcich profesiách, či rozširovaní služby „autobus na zavolanie“.

Reklama

Rozpočet je v celkovom  objeme 216,7 mil. eur. Bežné príjmy tvoria 155 mil. eur. Výpadok daňových príjmov, ktoré plánujeme na 94 mil. eur, nahrádzame zapojením rezervného fondu, teda peňazí, ktoré župa našetrila. Očakáva sa, že zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do 15 rokov v roku 2021 spôsobí župe výpadok príjmov asi 400 tis. eur a v roku 2022 až 2,5 mil. eur.

„Na krízu sme sa pripravovali. Tak ako v tomto roku sme si aj pre budúci rok vytvorili 5-percentnú rezervu v rozpočtovaní. Peňažné fondy sme stisícnásobili – naplnili sme ich z 28-tisíc na 28 miliónov eur. Z rezervného fondu teraz hradíme výpadky daňových príjmov,“ doplnil župan Viskupič.

Poslanci odobrili aj vyhlásenie výzvy na poskytovanie dotácií z rozpočtu kraja v objeme 600-tisíc eur, pričom 450-tisíc z nich je určených pre organizácie a 150-tisíc pre obce. Elektronické podávanie žiadostí bude možné do 5. februára 2021.
Odsúhlasené bolo aj podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu štyroch úsekov Vážskej cyklomagistrály. Jeden z nich sa nachádza medzi Piešťanmi a hranicou s Trenčianskym krajom, tri ďalšie medzi Hlohovcom a Sereďou.

Schválená bola aj aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2014-2020. Momentálne prebieha príprava novej stratégie, ktorá zohľadní podmienky programového obdobia 2021-2027 vychádzajúc z integrovanej územnej stratégie. Na jej príprave sa budú podieľať aj členovia piatich komôr Rady partnerstva, ktorej štatút sa finalizuje.

Župní poslanci zobrali na vedomie Plán postupu a opatrení TTSK pre prípad pandémie. Ide o adaptáciu a doplnenie vládneho plánu pre potreby kraja.
Plán zimnej údržby kraja počíta s non-stop dispečingom a starostlivosťou o približne 1900 kilometrov ciest 200 zamestnancami a 100 kusmi techniky. Nové sypače, traktory, nákladné autá a príslušenstvo, ktoré prispejú k radikálnej obmene techniky, sú postupne dodávané a zaraďované do práce. Popri asi 1600 kilometroch ciest II. a III. triedy sa Správa a údržba ciest TTSK na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest bude starať aj o cesty I. triedy v trnavskej aj bratislavskej župe. V skladoch má aktuálne 7-tisíc ton soli, 6 ton kameniva a 137 000 litrov soľanky.

Zdroj: Tlačová správa – TTSK

Populárne články