Úvod Aktuality Župani sa stretli v Trnave, stanovili nové ciele svojho združenia

Župani sa stretli v Trnave, stanovili nové ciele svojho združenia

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Trnavský samosprávny kraj sa stal po prvý krát v tomto volebnom období hostiteľom Združenia SK8. Stretnutia sa zúčastnili Juraj Droba (BSK), Milan Belica (NSK), Jaroslav Baška (NSK), Ján Lunter (BBSK), Rastislav Trnka (KSK), domáci Jozef Viskupič a županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová Pokemon Quest. Prešovský samosprávny kraj zastupoval vicežupan kraja Jozef Lukáč.

Zástupcovia krajov sa venovali najmä obnove Združenia SK8 Itus River. Činnosť združenia už dlhšiu dobu na konci minulého obdobia fungovala iba formálne. Chýbala schopnosť flexibilne reagovať a viesť s vládou odbornú diskusiu vo vecnej rovine a iniciatívne prichádzať s návrhmi na zmeny 백의성 연애 증후군 다운로드. Nejestvoval ani sekretariát SK8, pretože nebola zhoda a ochota samosprávnych krajov podieľať sa na financovaní činnosti takéhoto útvaru 유튜브 url 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Zástupcovia krajov zvolili nového predsedu Združenia SK8, ktorým sa stal župan TTSK Jozef Viskupič a dvoch podpredsedov, ktorými sa stali župan Banskobystrického kraja Ján Lunter a župan Prešovského kraja Milan Majerský ultra-high definition images. Ich mandáty budú trvať dva a pol roka, kedy urobia odpočet svojej činnosti. Otvorili témy možnej legislatívy pre toto združenie a možnosti aktívneho vstupovania členov združenia do legislatívneho konania na celoštátnej úrovni mega zip.

Župani hovorili o zriadení sekretariátu SK8. Sekretariát by mal za úlohu prichádzať s témami medziregionálnej spolupráce, témami pre fóra obcí a miest, štátu a Európskej únie Olympus Guardian. Sekretariát nebude fungovať iba formálne, ale budú na ňom pracovať odborne zdatní ľudia, ktorí budú aktívne vstupovať do jednotlivých činností a projektov medzi župami. Župani preberali aj tému zriadenia analytických jednotiek, z národnej úrovne známych ako Hodnota za peniaze, ktorú chcú uzatvoriť v horizonte pol roka 파이널 판타지 다운로드.

Zástupcovia krajov nominovali zástupcov Združenia SK 8 do Slovenskej delegácie vo Výbore regiónov, do Slovenskej delegácie v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv, nominovali zástupcu do odborno-legislatívnej pracovnej skupiny, utvorenej na Ministerstve dopravy a výstavby SR., zástupcu za člena Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie a schválili dvoch zástupcov za členov Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa locale.

Zástupcovia krajov navrhli aj spoločný postup v oblasti stredného školstva, pretože je snaha odobrať krajom kompetencie v tejto sfére 김민규 here 다운로드. Rokovať o tejto téme chcú župani nielen s ministrom školstva, ale aj s premiérom SR Robertom Ficom. Hovorili aj o vysporiadaní pozemkov pod cestami II. a III. Triedy a témou bolo aj poškodzovanie ciest ťažkými nákladnými automobilmi. Najbližšie stretnutie županov bude v Košiciach.

TS TTSK  Foto: Ivan Krajčovič

REKLAMA