Úvod Aktuality Zlikvidujú piešťanské letisko?

Zlikvidujú piešťanské letisko?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Letisko Piešťany čelí v týchto týždňoch najťažšej kríze vo svojej histórii a momentálne len ťažko povedať či ju ustojí. Podľa aktuálnych informácií predstavenstvo Letiska Piešťany na čele so županom Tiborom Mikušom zvoláva na 29. novembra rokovanie  valného zhromaždenia, kde sú na programe body týkajúce sa likvidácie letiska. Letisko vygenerovalo za uplynulé roky dlh takmer 1 800 000 eur, jeho najväčšiu časť, približne 600 000 eur, tvoria nevyplatené odmeny členov predstavenstva a dozornej rady. Otázka letiska rezonovala v stredu 9. novembra na zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, pričom počas interpelácií padli aj tvrdšie vyjadrenia memoit 다운로드.

IMG_7617_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Téme letiska sa venovalo už piešťanské mestské zastupiteľstvo koncom októbra, kde otázky o aktuálnej situácii položil poslanec Michal Fiala. Bývalý primátor Piešťan Remo Cicutto, ktorý je predsedom dozornej rady tu pomenoval vážnu situáciu letiska, keď mu chýba finančná hotovosť. Už o pár dní bola akcionárom doručená pozvánka na valné zhromaždenie, na ktorom by mali vlastníci rozhodnúť o likvidácii spoločnosti. Tak znie návrh programu vychádzajúci z predstavenstva pod vedením Tibora Mikuša shoal. Na to, aby sa mohla likvidácia uskutočniť museli by za hlasovať Tibor Mikuš, zástupca Trnavského samosprávneho kraja a zástupca štátu, keďže primátor Piešťan Miloš Tamajka sa už nechal počuť, že s likvidáciou nebude súhlasiť. Na schválenie likvidácie je potrebné aby za ňu hlasovali akcionári s viac ako 2/3 všetkých akcií. Aktuálne rozdelenie akcionárskej štruktúry je Trnavský samosprávny kraj 59,31- percent, Mesto Piešťany 20,04 % akcií a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vlastní 20,65 percent akcií.

„Letisko Piešťany generuje stratu už celých 10 rokov. Za tento čas sa vyšplhala až do výšky 1,7 milióna eur. Z týchto peňazí dlhuje až takmer 600 tisíc na nevyplatených odmenách pre členov predstavenstva a dozornej rady Gothic11. Tento dlh stále narastá. Dvaja z troch členov predstavenstva majú mesačne poberať odmenu vo výške 700 eur, každý z troch členov dozornej rady sumu 550 eur. V minulosti boli odmeny ešte oveľa vyššie. Ešte na začiatku roka 2007 si predseda Predstavenstva nárokoval sumu takmer 1500 eur, člen predstavenstva viac ako 1300 eur, predseda dozornej rady viac ako 1100 eur, ostatní členovia dozornej rady okolo 1 000 eur. Navyše mal každý z nich nárok na 8-mesačné odstupné,“ uvádza v informáciách na stránke Mesta Piešťany hovorkyňa Eva Bereczová.

Na Zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja v stredu 9 카탈리스트 컨트롤 센터 다운로드. novembra vystúpil poslanec za piešťanský okres Peter Ottinger, ktorý položil predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi  dve otázky za zamestnancov letiska.

„Pán predseda prečo ste si bral Letisko Piešťany v čase, keď iné kraje a mestá letiská vracali štátu a pritom už v tom čase ste vedeli, že letisko nebudete môcť dotovať? Naozaj ste si ho nebrali s cieľom jeho likvidácie v budúcnosti, keď nastane vhodná chvíľa? Môžete mi jasne vysvetliť, čo sa stane so všetkými pozemkami Letiska Piešťany, ktorých je viac ako 100 hektárov po likvidácii letiska a kto určí likvidátora?“ pýtal sa P audiere.dll. Ottinger.

IMG_0954

Predseda TTSK v reakcii povedal, že veril v rozvoj letiska. Podľa neho sa ešte minulý rok situácia vyvíjala dobre, keď stúpal objem prepravených osôb aj objem carga.  Ďalej župan otočil tému smerom k Mestu Piešťany: „Mesto Piešťany neurobilo absolútne nič vo vzťahu k letisku, ani personálne, vyzval som pána primátora v prítomnosti svedkov, aby sa postavil čelom k problematike a aby prijal miesto v orgánoch v zastupiteľstve. Odpoveď som nedostal. Oslovil som niekoľko krát pána primátora aj s požiadavkou na kapitalizáciu aj s požiadavkou, aby sa mesto zachovalo k letisku tak ako povedzme Košice, keď znížilo daň za pozemky this topic. Odpoveď som nedostal. Ani neviem o tom, že by Mesto Piešťany pomohlo s niečím čo sa týka zvýšenia obratu, teda nachádzaním zákazníkov a samozrejme jediná reakcia, ktorá prišla od Mesta Piešťany bola, že vyrúbilo penále za nezaplatenú daň za pozemky za roky 2015 a 2016.“

„Musím na to reagovať, pretože ste perfektný demagóg, keď ste povedal, že Mesto Piešťany nereagovalo. Mesto Piešťany na mestskom zastupiteľstve schválilo nominantov do predstavenstva aj do dozornej rady. Na valnom zhromaždení boli títo nominanti navrhnutí, avšak vy ako najväčší akcionár ste ich neakceptoval. Jediné čo ste povedal, že primátor je tá jediná osoba, s ktorou môžete rokovať. Neakceptoval ste kroky, ktoré boli predložené valnému zhromaždeniu,“ reagoval na zastupiteľstve poslanec TTSK a primátor Miloš Tamajka 아일랜드 영화 다운로드.

Podľa jeho slov nemajú byť v predstavenstve politický nominanti, ale odborníci. Mesto Piešťany navrhovalo do predstavenstva ekonóma s praxou v letectve a do dozornej rady viceprimátora Michala Hyneka.

IMG_7717_resize

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany riešilo nezaplatenú daň z nehnuteľností, ktorú letisko neplatilo od roku 2010, už viac ráz, naposledy v máji.  Poslanci rozhodli, že si uplatnia záložné právo na pozemky zapísané na liste vlastníctva 7527 na parcelách číslo 12202/27 o výmere 13 432 metrov štvorcových a 12202/108 o výmere 11 856 metrov štvorcových, čím by sa anuloval dlh voči mestu 한국 고전영화 다운로드.

Piešťany žiadali v súvislosti s oddlžením už vlani od vedenia spoločnosti prípravu ozdravného plánu. Keďže vedenie letiska nespracovalo takýto materiál, ale predložilo len podnikateľský plán s náčrtmi vízií letiska, nechalo si mesto vypracovať správu Posúdenie ekonomického stavu Letiska Piešťany, a. s., ktorej autorom bol Antonín Kazda pôsobiaci na Žilinskej univerzite a venujúci sa problematike navrhovania a prevádzky letísk. Letisko Piešťany malo podľa jeho správy viaceré možnosti ako ušetriť veľké finančné prostriedky, medzi nimi je zníženie odmien predstavenstvu spoločnosti, dane z nehnuteľnosti,  či počtu zamestnancov.

Primátor Piešťan Miloš Tamajka následne v auguste tohto roka, žiadal o zvolania valného zhromaždenia, kde by sa riešila otázka konsolidácie ekonomického stavu letiska WeChat pc version. Do dnešného dňa podľa jeho vyjadrenia nedostal odpoveď a valné zhromaždenie zvolané nebolo, ale namiesto toho bolo na koniec novembra zvolané valné zhromaždenie, ktoré by malo riešiť likvidáciu.

V rámci nej by mali byť vyriešené záväzky letiska v celkovej hodnote takmer 1,8  milióna, pričom majetok letiska má hodnotu cez 22 miliónov eur.  Podľa dostupných informácií dlží letisko najvyššiu čiastku cez 600-tisíc eur orgánom spoločnosti, predstavenstvu a dozornej rade, na nevyplatených odmenách Minecraft Pokemon Mode. Druhou najvyššou sumou je nezaplatená daň z nehnuteľností voči Mestu Piešťany od roku 2010 v sume cez 500-tisíc eur. Letisko dlží aj členovi dozornej rady, JUDr. Petrovi Sopkovi, ktorý mu v od minulého roka požičal viac ráz prostriedky ako fyzická osoba v celkovej sume cez 300-tisíc eur. Prima banke dlží spoločnosť 200-tisíc a zamestnancom a ďalším spoločnostiam, medzi nimi aj Advokátskej kancelárii JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál za právne služby, spolu cez 100-tisíc eur.

-red/Zdroj: Letisko Piešťany, Mesto Piešťany, Zasadnutie TTSK/Foto: archív-

REKLAMA