Úvod Aktuality Zbytky z vianočných rýb skončili pri vážskom kanáli

Zbytky z vianočných rýb skončili pri vážskom kanáli

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Zbytky rýb, ktoré mali Piešťanci na vianočných stoloch, skončili na Vážskom ostrove pri Biskupickom kanáli neďaleko Železného mostu Lune's Pharmacy. Vysypali ich tam zrejme predajcovia, ktorí tak ušetrili náklady na likvidáciu biologického odpadu.

Vysypaný biologický odpad si všimli a odfotili obyvatelia, ktorí prechádzali okolo 7-zip. Bol len kúsok od cesty pri Biskupickom kanáli. Predajcovia rýb namiesto odovzdania odpadov z prípravy a spracovania rýb oprávnenému subjektu v zmysle právnych predpisov, si uľahčili situáciu a odpad vysypali do prírody. Vnútornosti, či kože so šupinami, teraz lákajú rôzne zvieratá jsp url image.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Čo robiť ak nájdete akúkoľvek skládku?

Ak nájdete v prírode „čiernu skládku“ je potrebné to nahlásiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a zároveň treba dať podnet na vedomie obci sapjco3.dll 다운로드. Obec je povinná po prijatí oznámenia vo veci prenesenej kompetencie  ako príslušný správny orgán, začať správne konanie  a urobiť v spolupráci s obvodným úradom životného prostredia, všetky opatrenia pre nápravu skutkového stavu Sheed it twice. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad a v prípade, že ide o komunálne odpady, alebo drobné stavebné odpady, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu obec na území ktorej sa tieto odpady nachádzajú na vlastné náklady oracle 10g linux.

-th- Foto: -tk- Zdroj: www.enviro.sk, www.priateliazeme.sk

REKLAMA