Úvod Aktuality Zápis prváčikov koncom tohto týždňa

Zápis prváčikov koncom tohto týždňa

REKLAMA

Budúcich prvákov čaká zápis do školy už na konci tohto týždňa. Na území Piešťan sa môžu zapísať do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a do Cirkevnej spojenej školy, ktorej zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza html5 player 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Zápis sa uskutoční v piatok 5 자꾸 생각나 다운로드. apríla od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 6. apríla čase od 8.00 do 12.00 h. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia vek 6 rokov (narodené do 31 SpongeBob Download. 8. 2013) a dosiahnu školskú spôsobilosť.

Podľa správy zverejnenej na mestskom webe zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole svg 이미지 다운로드. Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup 윈도우 curl 다운로드.

Zápis – čo k nemu treba?

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a v prípade zdravotných problémov dieťaťa aj náležitý doklad. 

Viac informácií o zápise do škôl v pôsobnosti Mesta Piešťany nájdete tu hd 영화 다운로드. Info o Cirkevnej spojenej škole tu.

-red-

REKLAMA