Úvod Aktuality Zápis do materských škôl v Piešťanoch bude koncom apríla

Zápis do materských škôl v Piešťanoch bude koncom apríla

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Zápis do materských škôl na území mesta Piešťany býval v minulých rokoch v marci. Podľa informácií zverejnených na webových stránkach Mesta Piešťany sa tento rok uskutoční až na konci apríla java excel.
mg_2328[1]
Svoje dieťa môžete zapísať do materskej školy v pôsobnosti Mesta Piešťany v týždni od 25 Mary Poppins Returns. do 29. apríla 2016 v časoch od 10,00 do 16,30 hod. Zápis sa týka všetkých piatich materských škôl spolu s ich elokovanými pracoviskami.

Miesto konania zápisu:

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

MATERSKÁ ŠKOLA , STANIČNÁ 2, PIEŠŤANY
Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA , RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY
Elokované pracovisko, A Easy Eye Carrick download. Dubčeka 11, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA , VALOVÁ 40, PIEŠŤANY Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany
Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA, 8 주토피아 한글자막 다운로드. MÁJA 2, PIEŠŤANY
Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA, E. F. SCHERERA 40, PIEŠŤANY

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1.septembru 2016 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určujú riaditelia materských škôl po prerokovaní s pedagogickou radou školy a majú byť zverejnené na budov MŠ Vegas Pro 14. Žiadosť o prijatie nájdete (stiahnete) tu.

-red-

REKLAMA