REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Viete, ako správne používať zábavnú pyrotechniku? Pri manipulácii s výbušninami počas vianočného obdobia je na mieste opatrnosť a ohľaduplnosť k deťom, seniorom, zvieratám a všetkým bytostiam, ktoré intenzívne výbuchy znášajú zle Download the aviator. Okrem poškodenia zdravia však môže pyrotechnika napáchať škody aj na obydliach či autách. Nezabudnite, že pyrotechniku v Piešťanoch môžete používať len počas posledného dňa v roku Free download of Black Priests.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Manipuláciu so zábavnou pyrotechnikou upravuje zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 마이크로소프트 오피스 2016 다운로드. Každá obec si v rámci obecného zastupiteľstva upravuje jej používanie vydaním všeobecne záväzného nariadenia, kde zväčša stanoví čas a podmienky použitia zábavnej pyrotechniky pre občanov daného sídla Samsung Restore Solution. Petardy a svetlice sa v Piešťanoch môžu používať len počas Silvestra od 22. hodiny večer do 1. hodiny Nového roka. Hovorí to všeobecné záväzné nariadenie, ktoré schválili piešťanskí mestskí poslanci v novembri minulého roka Millennium Fox Fox.

Zábavnú pyrotechniku by ste mali kupovať výlučne u certifikovaných predajcov a s návodom na použitie. Výbušniny je potrebné skladovať a manipulovať s nimi presne podľa návodu výrobcu short video. „Najväčšie nebezpečenstvo pre mládež predstavuje rozoberanie a vylepšovanie zakúpenej pyrotechniky podľa osvedčených návodov na internete autocad 2009. Ešte väčšiu hrozbu predstavuje podomácky vyrobená zábavná pyrotechnika. Deti a dorastajúca mládež nezriedka využíva pri ich zaobstarávaní najjednoduchší spôsob nákupu, kde ich vek nevie nik preveriť Download Coco Melon. Cez internet si takto nielenže zabezpečia materiál, ale aj získavajú návod, ako si ich ľahko vyrobiť. Ide o nestabilné, neodskúšané a nebezpečné výbušniny, ktoré môžu spôsobiť oveľa závažnejšie následky na zdraví a majetkové škody,“ doplnila Linkešová 닌자 가이덴 블랙 다운로드.

Polícia v tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby poučili svoje ratolesti o možných rizikách. „Nelegálna výroba a zhromažďovanie výbušnín sa môže klasifikovať aj ako trestný čin nedovoleného ozbrojovania Photoshop patterns. Trestné sadzby sa pohybujú v rozmedzí od troch až do ôsmich rokov,“ informovala Mária Linkešová.

Zásady bezpečného používania zábavnej pyrotechniky

• Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov.
• Používajte zábavnú pyrotechniku takým spôsobom, aby ste sebe ani druhému neohrozili zdravie alebo majetok.
• Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela najlepšie v plechovej škatuli.
 Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte.
• Nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre.
 Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte zapaľovačom.
 Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí.
 Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné.
 Rovnako nebezpečné je nosiť domov nevybuchnutú pyrotechniku a manipulovať s ňou.
• Zapálenú zábavnú pyrotechniku nezhadzujte z okien a balkónov, môžete spôsobiť požiar balkóna, bytu alebo zaparkovaných vozidiel.
 Pri používaní a manipulácii so zábavnou pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu a fajčeniu.
• Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja – starších ľudí a zvieratá.

-TS PZ SR, red; ilustr. foto: archív-

REKLAMA