Úvod Aktuality Z Vily Lőger budú apartmánové byty, noví majitelia plánujú investovať dva milióny

Z Vily Lőger budú apartmánové byty, noví majitelia plánujú investovať dva milióny

REKLAMA

Vila Lőger bude v budúcnosti slúžiť ako ubytovacie zariadenie, namiesto hotelových izieb však bude k prenájmu ponúkať apartmánové byty. V spodnej časti má pribudnúť kaviareň pre obyvateľov mesta a turistov, zahŕňať má i prechodnú pasáž. Predpokladaná investícia do prestavby a opráv na budove, by sa mala podľa konateľa spoločnosti FENIX DEVELOPMENT Miroslava Boráka, pohybovať približne vo výške 2 miliónov eur Free Sdoku. Zariadenie bude do prevádzky uvedené podľa postupu rekonštrukčných prác v priebehu rokov 2017 a 2018.

IMG_9689

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Spodnú časť chceme otvoriť verejnosti a vytvoriť tak jednu z ďalších atrakcií mesta, zaujímavú nielen pre kúpeľných hostí, ale aj pre turistov a obyvateľov Piešťan. Tento priestor bude zahrňovať „stravovací koncept“ – originálnu kaviareň a priechodnú pasáž. Prízemie chceme doplniť o expozíciu a aktivity, ktoré budú chcieť vidieť všetci návštevníci Piešťan 모탈컴뱃4 다운로드. V súčasnej dobe vychádzame z predpokladu, že na prvom a druhom poschodí vytvoríme niekoľko priestorných apartmánov, ktoré budeme prenajímať kúpeľným hosťom, alebo záujemcom o dlhodobý prenájom,“ vyjadril sa k plánom s Vilou Lőger Miroslav Borák, zástupca spoločnosti FENIX DEVELOPMENT Bratislava.

Podľa neho už na práce nechali vypracovať architektonickú štúdiu od architekta Jindřicha Nového, momentálne prebieha výber projekčnej kancelárie 인디자인 다운로드. Budova je postupne vypratávaná, zadané už bolo aj vytvorenie statického posudku a pripravované sú čiastočné búracie práce, ktoré majú odstrániť nevyhovujúce a zastaralé konštrukcie. Ako sa vyjadril Miroslav Borák, všetky kroky dôkladne konzultujú s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave.

hotelzahrada

Noví majitelia už majú skúsenosti s prevádzkovaním wellness hotela Augustiniánsky dom v Luhačoviciach, na ktorom tiež iniciovali výraznú a rozsiahlu rekonštrukciu appscan. V hoteli ponúkajú možnosti relaxácie a oddychu, ktorý poskytuje aj Záhrada šiestich zmyslov. I keď v Piešťanoch sa rozhodli zvoliť apartmánové bývanie, spoločným menovateľom oboch zariadení bude „stravovací koncept“. Ten má ponúknuť vždy niečo dobré a originálne na jedenie i pitie, v spojení s inšpirujúcim a zaujímavým interiérom 직쏘 랜섬웨어 다운로드.

„Hoci sú si oba historické domy na prvý poľad podobné, tak predsalen ide o úplne iný projekt. Vila Löger se nachádza v centre mesta pri hlavnej turistickej trase. Naviac Piešťany majú vo všeobecnosti inú cieľovú skupinu. Čo se týka zloženia klientov, do nášho wellness hotelu v Luhačoviciach chodí 90% českých a slovenských turistov hanyoung hymn sheet music. V Piešťanoch cez 70%  tvoria zahraniční hostia,“ upresňuje Miroslav Borák s tým, že prenájom apartmánov je tiež iný koncept ako prevádzka ubytovacieho zariadenia.

piestany-centrum-titlDôvody kúpy objasňuje takto: „Určite to bola poloha objektu – genius loci, architektúra a vízia premeny tohto schátraného objektu na prestížny dom, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta i turistom 향수 영화 다운로드. K tomuto miestu mám vzťah, od malička sme do Piešťan jazdili na výlety. Súčasne to vnímame ako akýsi most k našim ďalším podnikateľským aktivitám smerujúcim na Slovensko.“

Investície do rekonštrukcie sú podľa M. Boráka len odhadované, lebo nevedia, čo ich prekvapí. „Zo skúseností, ktoré mám, sa vždy pri rekonštrukcii objavia náklady naviac. Zrejme však pôjde o čiastku okolo dvoch miliónov eur.“

Apartmánový komplex plánujú otvoriť čo najskôr 레디부스트 다운로드. „Budeme sa snažiť tento dom dať do prevádzky čo najskôr, ale aj tak to bude trvať niekoľko rokov. Odhadujeme, že v prevádzke by mohol byť okolo roku 2017/2018. Ubytovacia kapacita v podobe apartmánov by mala byť medzi siedmimi až deviatimi priestornými apartmánmi,“ doplnil pre PNky zástupca spoločnosti Tong Memories.

Vila Löger ako hrázdená stavba, pochádzajúca od neznámeho autora, reprezentuje romantický tzv. kúpeľný štýl posledných decénií devätnásteho storočia. Je pozostatkom malebnej, romantickej zástavby voľakedajšieho Kráľovského riadku. Pôvabný arkier na hlavnom priečelí je najstarším dochovaným arkierom v Piešťanoch 스톤스프 다운로드. Hoci nebola vyhlásená štátom za kultúrnu pamiatku, je súčasťou pamiatkovej zóny mesta a v roku 2009 bola zapísaná do piešťanského Zoznamu pamätihodností ako architektonická pamiatka.

-lt-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív, augustian.cz

REKLAMA