Úvod Aktuality Z viac ako 10-tisíc dotazníkov prieskumu MAD sa nevrátilo ani 100

Z viac ako 10-tisíc dotazníkov prieskumu MAD sa nevrátilo ani 100

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Súčasťou Projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy, ktorý sa aktuálne rieši v Piešťanoch, bol v uplynulých dňoch aj anketový dotazník dopravno-sociologického prieskumu 안드로이드 유튜브 영상 다운로드. Ten dodala spoločnosť Ecoten a o jeho distribúciu a následný zber sa malo postarať Mesto Piešťany, ktoré si objednalo doručenie dotazníkov do schránok u Slovenskej pošty mms address. Dotazníkov malo byť distribuovaných viac ako 10-tisíc. Množstvo obyvateľov sa sťažovalo, že im žiaden dotazník nebol doručený. Do 2. februára sa vrátilo späť minimum dotazníkov, nebolo ich ani 100 공인중개사 모의고사 다운로드.

V zmysle uzavretej zmluvy mal spracovateľ optimalizácie dodať dotazník a radnica mala zabezpečiť jeho distribúciu napríklad prostredníctvom svojho periodika pcsx2 0.9.5 다운로드. Noviny Radnica informuje tento rok ešte nevyšli. Podľa vyjadrenia referentky dopravy oddelenia stavebných služieb  a rozvoja mesta Beaty Palkechovej na februárovom rokovaní MsZ, kde sa o tejto téme tiež diskutovalo, si Mesto Piešťany objednalo distribúciu dotazníkov do schránok prostredníctvom Slovenskej pošty Cat gamesed. Tým malo byť zabezpečené, že dotazník dostane každá domácnosť. Potom čo ich 22. januára časť domácností dostala, sa však množstvo ľudí sťažovalo, že im nič doručené nebolo 이클립스 메이븐 다운로드. Mesto doručenie následne reklamovalo o Slovenskej pošty.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Spôsob realizácie prieskumu sa nepáčil pri diskusii na MsZ poslancovi Petrovi Trembošovi (nezávislý – klub SpP) fastboot 다운로드. Konštatoval, že mu chýbala predovšetkým informačná kampaň, ktorá by ľudí pripravila na to, že sa realizuje nejaký prieskum a vysvetlila jeho dôležitosť pre optimalizáciou mestskej autobusovej dopravy 구글 크롬 설치파일 다운로드. Žiadal aby sa v tejto veci zjednala náprava. Jeho slovám dala za pravdu aj informácia, ktorá odznela z úst referentky, že naspäť sa vrátilo 97 dotazníkov a online formulár vyplnilo 240 ľudí 고속도로 표지판 다운로드. Podľa Beaty Palkechovej bude Mesto Piešťany rokovať s dodávateľom optimalizácie ako situáciu vyriešiť.

Vít Jánoš z ČVUT Praha, ktorá spolupracuje s dodávateľom optimalizácie pre Mesto Piešťany, pred pár dňami pre pnky.sk povedal: „Očekáváme, že dostaneme alespoň 400 vyplněných dotazníků (online i papírové) – samozřejmě, že čím více jich bude, tím lépe (je nutné počítat s tím, že běžná chybovost u vyplněných dotazníků činí cca 30%), protože tím přesnější bude statistický vzorek, ze kterého odvodíme možné změny a dopady při změně městské autobusové dopravy.“ Výsledky anketového dopravno sociologického prieskumu slúžia na modelovanie a určenie možného vývoja dopytu pri zmene ponuky MAD legal copper code.

„Důvodem realizace tohto průzkumu je zjišťování obecné mobility obyvatel Piešťan a jejich přepravního chování i mimo systém MHD (tj. počet cest, preference volby dopravního prostředku…). Dotazník jsme připravovali s předpokladem, že bude distribuován přibližně 15.1. nebo 16.1., čemuž odpovídá i doporučené datum pro vyplnění (23.1.). Struktura dotazů je odvozena z obvyklých mobilitních průzkumů (např. Mobilität in Städten nebo průzkum mobility pro Dopravný model SR), ale je uzpůsoben tak, aby příliš nezatížil respondenta. Hlavním smyslem je zjistit, kolik cest a jaké cesty (podle účelu) lidé ve městě vykonají za jeden typický pracovní den (úterý / středa / čtvrtek, které nejsou svátkem), přičemž konkrétní datum 23.1. jsme v dotazníku určili proto, abychom měli všechna data vztažná a souměřitelná ideálně k jednomu časovému okamžiku. Z otázek zjistíme nejen počet cest, strukturu cest a volbu dopravního prostředku u těch, co někam cestují, ale i počet těch, kteří nikam necestují (jsou nemocní, po celý den doma, na dovolené apod. – tj. je důležité, aby cesty vyplnili i ti, co nikam nejeli, co nepoužívají MHD… zkrátka co nejširší vzorek obyvatel,“ vyvetlil Vít Jánoš.

Spolu s anketovým dotazníkovým dopravno-sociologickým prieskumom sa realizoval aj smerový prieskum MAD. Ten bol zameraný na obsadenosť spojov, nástup a výstup odrážajúci reprezentatívnu vzorku využívania MAD pri súčasnej reálnej prevádzke. „Při tomto průzkumu jsou sčítány nejenom osoby, ale i kočárky / lidé se sníženou pohyblivostí. K tomuto průzkumu není zapotřebí žádná aktivní spolupráce cestujících,“ povedal V. Jánoš na margo prieskumu, ktorý realizovali „ščítači“ priamo v autobusoch od 25. do 29. januára.

Text a foto: -th-

REKLAMA