REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Bývalý hotel Atóm, nachádzajúci sa na Krajinskej ceste, prechádza rozsiahlou zmenou. Stavebníci už demontovali pôvodnú budovu až po jej základnú konštrukciu a postupne začínajú s jej prestavbou Mary Poppins Returns. Práce by mali byť podľa popisu projektu ukončené v novembri 2018. Stavba by po ich dokončení mala slúžiť na administratívne účely a zamestnanie by tu malo nájsť až 300 ľudí, pričom spoločnosť MS Finance 5 počíta aj s kompletnou revitalizáciou okolitého prostredia Easy Eye Carrick download. Zaujímavosťou je, že webová stránka hotela je stále funkčná a ten napriek súčasnému stavu naďalej ponúka svoje služby 주토피아 한글자막 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Okolie bývalého hotela v lokalite Ružovej ulice čaká rekonštrukcia a dostavba parkoviska, ktorého súčasťou budú vnútroareálové komunikácie, spevnené a zelené plochy vrátane odvodnenia Vegas Pro 14. Vo fáze prípravných prác má dôjsť k vybúraniu konštrukcie vozoviek a spevnených plôch, kde majú byť následne dobudované parkovacie miesta a územie čakajú tiež sadovnícke úpravy Make it right. Rozšírené by mali byť aj možnosti parkovania v bezprostrednom okolí budovy.

S vybudovaním parkoviska však nesúhlasia obyvatelia Krajinskej ulice, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva Summer Wars download. Podľa nich by sa im tak výrazne zhoršilo životné prostredie a prišli by o zeleň, ktorá ich delí od frekventovanej cesty.

Spoločnosť MS Finance 5 plánuje podľa informácií prezentovaných na Mestskom zastupiteľstve v októbri roku 2016 priestory zrekonštruovať a skrášliť z dôvodov svojho rastu a aj prezentácie v očiach medzinárodných partnerov Download Android ndk. Materská spoločnosť VGD – AVOS sa zaoberá segmentom daní, auditu a účtovného poradenstva a ponúka služby profesionálnych audítorov, účtovníkov, daňových poradcov, právnikov a ďalších odborníkov 피날레 2016 다운로드.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, Hotel Atóm/Foto: lt, archív, Hotel Atóm-

REKLAMA