Connect with us

Aktuality

Voči rozpočtu mali poslanci výhrady, nakoniec zaň hlasovali všetci prítomní

Published

on

Reklama
Reklama

Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo na svojom zasadnutí 15. decembra Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Napriek takmer hodinovej diskusii a viacerým ohlasom kritizujúcich jeho obsah, ho nakoniec dvadsiati prítomní poslanci schválili jednohlasne. Jedinou zapracovanou zmenou bol návrh poslanca Petra Jančoviča, ktorý žiadal presunúť 10 000 eur z položky „Radnica informuje“ do položky „Rekonštrukcia školských budov“.

IMG_9465

Pripomienky poslancov ohľadom rozpočtu sa týkali napríklad peňazí vyčlenených na platy dohodárov na Mestskom úrade, administratívne práce, chýbajúce navyšovanie prostriedkov na činnosť Mestskej polície, externý manažment, architektonickú súťaž, úverový boom, ktorý sa týka rôznych prekleňovacích úverov, ale spomínali aj položku iné vo výške 3 000 eur v rozpočte Rezortu Piešťany.

„Ďalej sa chcem opýtať, bolo tu niekoľkokrát spomenuté v predchádzajúcom bode, že nás bude v dvanástich pracovnoprávnych sporoch zastupovať právnická kancelária pána Mojžiša, tak sa chcem spýtať, či sú vyčlenené finančné prostriedky na zaplatenie týchto obhajcov a koľko to mesto bude stáť, aby sme vedeli, či sa šetrí alebo nešetrí v tom rozpočte,“ povedala vo svojej reakcii Iveta Babičová.

Reklama

IMG_9497

„Teraz sa dotknem budu, o ktorom som hovoril na spoločnom rokovaní komisií, ja som na to upozorňoval už aj pri stretnutiach kvôli rozpočtu, a to je položka na navýšenie sumy na periodikum Radnica informuje, kedy sa má zvyšovať o 10 000 eur položka na vydávanie tohto periodika. Keď som sa na to pýtal na stretnutí k rozpočtu bolo mi povedané, že sa to bude tlačiť farebne a že sa zdvojnásobí periodicita distribúcie. Stále tu rozprávame o tom, že nie sú peniaze napríklad na to, aby sme sanovali stav budov školských budov, nie sú peniaze, aby sme v dostatočnom množstve zametali, nie sú peniaze na to, aby sme nechodili po krivých chodníkoch, ale je dosť peňazí na to, aby si mesto vytváralo vlastné periodikum a vrážalo doňho vyše 24 000 eur,“ vyjadril sa Peter Jančovič.

IMG_9599

„Hovoril som to aj na Mestskej rade, nemôžem sa ubrániť pocitu, že je to taký trošku populistický návrh, lebo pri každom návrhu môžeme povedať, že presuňme peniaze na škôlky a školy. Načo tu máme tie chlebíčky a načo tu máme tie štrúdle, radšej každý si môže doniesť chleba z domu a dajme to na interaktívne tabule a na škôlky. Takýto návrh môže prísť, to je presne o isté. Mesto má určité funkcie a určité činnosti, ktoré musí zabezpečovať a jednou z nich je propagácia, ale hlavne informovanosť obyvateľov mesta. Nie každý ako ty pán poslanec má možnosť  sa vyjadrovať v regionálnom týždenníku takým spôsobom, že  tam má priestoru až-až a je dôležité, aby vedenie mesta, Mestský úrad, ale aj poslanci mohli prostredníctvom mestského periodika informovať obyvateľov o činnosti a dianí v meste,“ reagoval viceprimátor Michal Hynek. IMG_9480

Položka označená ako „Iné“ zahŕňajúca 3 000 eur v rozpočte Rezortu Piešťany má byť použitá na prípadné organizovanie podujatí, s ktorými sa nedá počítať pri tvorbe rozpočtu. V aktuálnom roku napríklad mesto nevedelo kvôli absencii rezervy podporiť Veľkú cenu Piešťan.

„Chcel by som vysvetliť dve otázky, čo sa týka súťaže ohľadom nábrežia Váhu, tak to nie je súťaž o štúdiu, ale zámer a cieľ je zorganizovať architektonickú súťaž, kedy sem pozveme študentov stavebných škôl, ktorí budú robiť nejaké ideové zámery čo s nábrežím Váhu od Domu umenia po Lodenicu, alebo pokiaľ si to presne vydefinujeme, to bude v zadaní tej súťaže, pričom v Rezorte Piešťany je 4 000 eur na organizačné zabezpečenie tej súťaže a 1 500 eur je v rozpočte mesta, ako ceny do súťaže,“ vyjadril sa druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič. IMG_9518

Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 bol po diskusii nakoniec schválený, pričom za hlasovalo všetkých 20 prítomných poslancov.

-lt/Foto: vv-

Populárne články