Úvod Aktuality Výzva Coca-Cola pre región uviedla do života zaujímavé projekty

Výzva Coca-Cola pre región uviedla do života zaujímavé projekty

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

5 projektov, 5 zmysluplných nápadov v rôznych oblastiach. Rozvoju turizmu, športu, voľnému času a kultúrnemu dedičstvu v regióne obce Lúka pomohli projekty grantového programu Coca-Cola pre región. Spoločnosť Coca-Cola HBC v spolupráci s Trenčianskou nadáciou uzatvára 1. kolo grantovej výzvy a pripravuje jej pokračovanie. Zrealizované projekty FitPark Modrová a Slušnosť na štadióne v Lúke úspešne nasledujú ďalšie: Dedičstvo predkov, Nové cykloturistické trasy pod Tematínom a Etnologické múzeum v Lúke i swear 다운로드.

Cykloklub_malovanie_stvroca_1_resize

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Rozmanité projekty zakryli hluché miesta
„Tešíme sa záujmu a nadšeniu miestnych zlepšiť svoj región. Zrealizované projekty podporili a spestrili rôzne oblasti života miestnych obyvateľov, sú lákadlom pre turistov a majú potenciál rozvoja,“ hodnotí 1 패킷 트레이서 6.1 다운로드. kolo grantového programu Coca-Cola pre región Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Slovenská republika. FitPark v Modrovej priniesol možnosť precvičiť celé telo na špeciálnych verejne dostupných strojoch. Slušnosť na štadióne podporila futbal a komunitný život v Lúke. Ďalšie projekty boli uvedené do života.

Dedičstvo predkov: 8 fúrikov v 1 minidumperi
OZ Hrad Tematín premenil grant na minidumper a zaradil sa tak medzi 3 združenia na Slovensku, ktoré podobným zariadením disponujú blender 3d. Pre lepšiu predstavivosť sme činnosť tohto zdatného siláka prerátali matematicky. „Do jednej fúry vieme na motorový vozík naložiť 500 kg kameňa, čo ak rozdelíme na fúriky, je plných 7-8 fúrikov. Čo minidumper prevezie za 1 deň, by robilo 5 ľudí aj dva dni! Vozík nám neuveriteľne šetrí čas a energiu, ktorú môžeme sústrediť na samotnú remeselnú činnosť Jojo's Bizarre Adventures comic. Minidumper v našich službách doteraz premiestnil vyše 60 ton materiálu a budeme ho využívať na hrade až do jeho úplného zničenia,“ zanietene opisuje užitočnosť stroja Mojmír Choma, predseda OZ Hrad Tematín. Okrem toho je motorový vozík nápomocný aj pri prevoze piesku, hliny, prípadne blokov pieskovca alebo vedier s maltou.Dedicstvo_predkova_Tematin_minidumper_resize

Vybrúsili diamant medzi zrúcaninami
Na hrade sa pracuje takmer neustále Jumping free download. „Tohtoročné výsledky sú fantastické. Podarilo sa nám zachrániť 3 najohrozenejšie objekty hradu pred kolapsom a počas archeologického výskumu sa poradilo objaviť jedinečné nálezy,“ bilancuje Mojmír Choma. 9 rokov mravčej práce združenia zanechalo na hrade viditeľné stopy. „Opustená a neznáma džungľa je dnes veľmi obľúbeným turistickým miestom pre všetky vekové kategórie Linux ftp folder. Návštevnosť bola tento rok opätovne vyššia ako minulý. Počas leta sa na hrade premelie viac ako 200 ľudí za deň, víkendy sú obzvlášť rušné,“ popisuje situáciu nadšenec pamiatok. „Budúci rok budeme musieť riešiť rozširovanie informačného systému rovnako ako miesta na odpočinok spolu so sociálnymi zariadeniami. Pohrávame sa aj s myšlienkou vyrobiť fantastické oddychové zóny,“ načrtol svoje predstavy predseda združenia OZ Hrad Tematín 플랜츠 vs 좀비 다운로드.Dedicstvo_predkov_02_resize

25 km nových cyklotrás pod Tematínom
V rámci projektu Nové cykloturistické trasy pod Tematínom boli vyznačené dve nové cykloturistické trasy v dĺžke 25 km. „Grant pokryl väčšinu nákladov spojených so značením ako je výroba všetkých prvkov značenia, zakúpenie licencií na výrobu máp, tlač máp, výrobu veľkoplošných máp, prenájom dopravných prostriedkov, montážny materiál či iné drobné výdavky,“ vysvetľuje Michal Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu Silicon Valley Season 4. Projekt eviduje záujem miestnych, zmeny si však všimli aj návštevníci z iných regiónov. „Počas jedného víkendu sme na trasách stretli viacero českých cyklistov, ktorí navštevujú región pravidelne,“ dodal autor projektu. V danej lokalite plánuje doznačiť ďalšie 3 trasy.Cykloklub_malovanie_znacenie_6_resize

Obyvatelia Lúky si vytvoria vlastné múzeum
Lúčania využili grant na premenu staršieho historického domu na etnologické múzeum s prvkami dobovej architektúry keynote version. V rámci prác prebehla demontáž pôvodných a montáž nových okien, nanesenie vrchnej fasády bielou omietkou, zvýraznenie spodnej časti budovy modrou farbou a zvýraznenie vonkajších obvodov okien namodro na starodávny spôsob. V druhej fáze projektu sa dobuduje interiér, naplní sa exponátmi a sprístupní verejnosti. „Obsahom múzea budú predmety dávnej minulosti. Našou snahou je priblížiť ako žili a s akými nástrojmi pracovali kedysi miestni ľudia 펀치 드렁크 러브 다운로드. Pri zariaďovaní starodávnymi predmetmi zapojíme aj širokú verejnosť, aby nám predmety poskytla do zbierky,“ hovorí Vladimír Vöröš, starosta obce Lúka. 01_Etnologicke_muzeum_Luka_resizemuzeum_final_resize

Jedinečné projekty s víziou rozvoja
„1. kolo grantového programu Coca-Cola pre región udelilo granty v celkovej výške takmer 14 000 € a prinieslo projekty prospešné nielen pre okolie. Sú autentické a jedinečné, odrážajú miestny kolorit. Je možné ich rozvíjať a vytvoriť naozaj výrazné stopy. Tešíme sa na 2. kolo a pevne veríme, že miestni aktivisti nájdu odvahu povedať, čo ľuďom v regióne chýba a posunúť oblasť opäť o stupienok vyššie,“ vyjadrila sa Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie. Ak si myslíte, že v regióne obcí Lúka, Modrová, Modrovka, Hrádok a ich okolí ostalo niečo opomenuté, máte šancu vyjadriť svoj názor v 2. kole grantovej výzvy, ktoré bude vyhlásené začiatkom roka 2017. Viac sa dozviete na www.trencianskanadacia.sk.

-TS PRime time-

REKLAMA