Úvod Aktuality V Piešťanoch dnes štartujú ľudové misie

V Piešťanoch dnes štartujú ľudové misie

REKLAMA

V kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch dnes začali ľudové misie, ktoré vedú bratia Kapucíni. Od 20. mája do 27. mája je pripravený bohatý program 사브리나 다운로드. Téma dnešného dňa je Boh ťa miluje, ďalej sa bude hovoriť o hriechu, viere, spáse a záverečný deň o raste a premene v Kristovi.

Omše s misijnými kázňami boli dnes v Kostole sv Vector image. Cyrila a Metoda dopoludnia a v rovnakom duchu bude aj omša o 18.00 h. Bratia Kapucíni kázali dnes aj v kaplnke Božského Srdca Ježišovho i pri omši na sídlisku A KakaoTalk 4.4.2. Trajan.  Popoludní je na programe o 15:30 h katechéza pre ženy a o 16.30 h katechéza pre mužov.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Ďalší program:

21 vsphere 6.5. máj 2018 – pondelok
téma: HRIECH

dopoludnia návšteva školy
10.00 sv. omša s misijnou kázňou
16.00 stretnutie s deťmi do 11 r 티비오늘 다운로드. vo far. kostole
18.00 sv. omša s misijnou kázňou
19.30 stretnutie s animátormi a aktív. laikmi

22. máj 2018 – utorok
téma: SPÁSA V JEŽIŠOVI KRISTOVI

dopoludnia návšteva školy
9.30 – 11.00 sviatosť zmierenia
10.00 sv 인도 지도 다운로드. omša s misijnou kázňou
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou
19.30 film Ježiš (cca 2 hod.)

23 Windows 10 Explorer. máj 2018 – streda
téma: VIERA A OBRÁTENIE

dopoludnia návšteva školy
9.30 – 11.00 sviatosť zmierenia
10.00 sv 가디언즈 오브 갤럭시 vol.2 다운로드. omša s misijnou kázňou
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou

24. máj 2018 – štvrtok
téma: JEŽIŠ JE PÁN

dopoludnia návšteva školy
9.30 – 11.00 sviatosť zmierenia
10.00 sv 백일의 낭군님 7화 다운로드. omša s misijnou kázňou
+ pomazanie chorých
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou + adorácia

25 마이크로소프트 오피스365 다운로드. máj 2018 – piatok
téma: DUCH SVÄTÝ

dopoludnia návšteva školy, chorých po domoch
10.00 sv. omša s misijnou kázňou
16.00 – 17.30 sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša s misijnou kázňou
19.30 stretnutie s mladými v kostole

26. máj 2018 – sobota
téma: CIRKEV – SPOLOČENSTVO

18.00 sv. omša s obnovou manželských sľubov
19.30 KONCERT
hudobnej skupiny KAPUCÍNI

 

27. máj 2018 – nedeľa
téma: RAST A PREMENA V KRISTOVI

7.30 sv. omša s misijnou kázňou – farský kostol
sv. Cyrila a Metoda
9.00 sv. omša s misijnou kázňou – kúpeľná
kaplnka BSJ, Banka, Kocurice
10.30 sv. omša s misijnou kázňou – sídlisko A.
Trajana (kaplnka ZŠ)
10.30 sv. omša s misijnou kázňou
+ požehnanie misijného kríža

-inf- Foto: -eb, th-

REKLAMA