REKLAMA
Mlyny

Materské centrum Úsmev pripravilo pre deti prekvapenie vo forme spustenia projektu „Multisenzorickej miestnosti pre deti v rannom veku“. Deti plné očakávania spoločne prestrihávali pásku do multisenzorickej miestnosti.

Domoss Kuchyne Vian 2019
Domoss Kupelne Viano 2019

Hneď pri vstupe ich privítala príjemná vôňa šíriaca sa zo svetelného difuzéra. Očarilo ich množstvo rôznych svetiel v miestnosti. Zahrali sa na čarodejnice so svetelnou guľou, pozorovali ako sa mení láva v lampe či vzniká bublinkové tornádo. Prostredníctvom množstva hmatových pomôcok sa učili rozoznávať jemnosť či drsnosť povrchov.

Spoznávali zvuky hudobných nástroj a v zrkadlových predmetoch pozorovali deformované obrazy seba či predmetov okolia. No jednoducho miestnosť plná prekvapení a tajomstiev.
Projekt multisenzorickej miestnosti je zameraný na posilnenie rozvoja zmyslových vnemov u detí v rannom veku. Deti môžu túto miestnosť využívať spolu s rodičmi a spoznávať nové netradičné podnety, ktoré majú podporiť rozvoj zmyslového vnímania. Obzvlášť túto miestnosť ocenia rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami, ktoré centrum osobitne srdečne pozýva. Projekt bol realizovaný z finančnej podpory participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.


Niet pochybnosti o tom, že naše zmysly sú nadizajnované tak, aby fungovali spoločne, a že naše mozgy sú organizované tak, aby používali informácie, ktoré vytiahnu z rôznych zmyslových kanálov. Zmyslová stimulácia je kľúčová pre naše prežitie, pohodu, rast a rozvoj.

Kontrolovaná povaha multisenzorickej miestnosti umožňuje vytvoriť vysoko príťažlivé multisenzorické stimuly. Jednotlivé stimuly sú starostlivo navolené a tvarované tak, aby zodpovedali potrebám detí. Príjemné zážitky vedú u detí k pocitu šťastia a šťastie vytvára ideálne podmienky pre hru, rozvoj a učenie. Multisenzoricka miestnosť sa tak pre ne stáva viaczmyslovým ihriskom.

Materské centrum úsmev ďakuje všetkým, ktorý podporili projekt „Multisenzorickej miestnosti pre deti v rannom veku“ svojím hlasovaním. Bez vás by dnes rodiny s deťmi nemali takú radosť z miestnosti plnej prekvapení.

MC Úsmev

REKLAMA