Connect with us

Aktuality

V dopravno-sociologickom prieskume k MAD sa vyjadrilo do 400 ľudí, radnica sa zrejme nechystá ho opakovať

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany aktuálne rieši proces optimalizácie mestskej autobusovej dopravy. Občania sú dlhodobo nespokojní s fungovaním MAD, pričom okrem špičiek ráno a popoludní, vidia  po meste jazdiť prázdne autobusy. Optimalizácia má poskytnúť návrhy ako zvýšiť počty ľudí v autobusoch, znížiť potrebu doplatkov Mesta Piešťany, ale aj ako riešiť obslužnosť jednotlivých lokalít. Súčasťou projektu bol aj dopravno-sociologický prieskum, ktorý mal spracovateľom poskytnúť údaje o cestách obyvateľov v meste, ktoré absolvujú v jeden vybraný pracovný deň. Množstvo obyvateľov sa po zverejnení informácie, že by mali mať v schránke dotazníky prieskumu, sťažovalo, že nič nedostalo, o čom svedčí aj návratnosť dotazníkov, ktorých v papierovej podobe nebolo vrátených ani 100. Na otázku, či bude Mesto Piešťany dopravno-sociologický prieskum opakovať, hovorkyňa Eva Bereczová neodpovedala.

„Vypracovanie projektu optimalizácie je v zmysle harmonogramu vrátane úhrad za odovzdanie jednotlivých častí diela. Po odovzdaní časti diela bude zrealizovaná úhrada. V súčasnosti prebieha spracovanie a vyhodnotenie prieskumov. Na základe vyjadrenia spracovateľa návrh prepravných vzťahov v meste, návrh zastávok a návrh linkového vedenia vyplývajúcich z prieskumov bude z ich strany predložené na prerokovanie s poslancami v predpokladanom termíne 15.03.2018,“ informovala Eva Bereczová.

Reklama

Mesto podľa hovorkyne v zmysle zmluvy o dielo zabezpečovalo distribúciu anketového dotazníka prostredníctvom Slovenskej pošty Piešťany do každej domácnosti a zber dotazníkov. Pýtali sme sa, či takto získané informácie postačovali, alebo sa bude prieskum opakovať. Odpoveď sme však nedostali. Podľa informácií, ktoré odzneli na rokovaní mestského zastupiteľstva začiatkom februára sa vrátilo 97 papierových dotazníkov z viac ako desaťtisíc, ktoré mali byť doručené do každej schránky a online formulár vyplnilo 240 ľudí. Celkovo tak malo Mesto Piešťany k dispozícii 337 odpovedí.

Či sa bude prieskum opakovať sme sa pýtali tiež jedného zo spracovateľov optimalizácie Víta Jánoša z Českého vysokého učení technického Praha, ktoré je partnerom dodávateľa optimalizácie MAD spoločnosti Ecoten z Košíc. Podľa jeho slov je to na rozhodnutí Mesta Piešťany, keďže v zmysle uzavretej zmluvy bola distribúcia a zber dotazníkov jeho úlohou. V. Jánoš dostal od pracovníkov piešťanského mestského úradu informáciu, že v lokalitách, kde na prvý raz neboli dotazníky doručené, sa mal uskutočniť nový roznos, z ktorého sa malo vrátiť následne 40 až 50 dotazníkov. Tie boli doručené spracovateľom, ktorí ich aktuálne vyhodnocujú.

Reklama

„Návratnosť bola menšia než sme očakávali, ale nie je to nič nezvyklé, nevybočili ste zo skúseností ako máme inde. Môže to svedčiť o neinformovanosti, prečo je dôležité vyplniť dotazník, ale taktiež o postoji obyvateľov k mestskej autobusovej doprave, keď ju nevyužívajú nemajú k nej žiaden vzťah, ale rovnako si môžu povedať, že načo to budú vypĺňať, veď aj tak sa nič nezmení,“ myslí si V. Jánoš. Z dotazníka chceli spracovatelia čerpať informácie o celkovej mobilite v meste, ale podľa nich to nie je jediný informačný zdroj, ktorý majú k dispozícii. V dotazníku bol priestor na vyjadrenie problémov, ktoré ľudia v súvislosti s MAD vnímajú. „Najčastejšie sa opakovala nízka frekvencia spojov a že sever a rozvojový juh sú málo obslúžené,“ približuje spracovateľ z ČVÚT. 

Po plánovanom predstavení prvotných návrhov poslancom mestského zastupiteľstva v polovici marca, by sa malo uskutočniť tiež prerokovanie návrhu optimalizácie MAD s verejnosťou, takže obyvatelia Piešťan majú v procese tvorby nového systému mestskej autobusovej dopravy možnosť vidieť čo sa navrhuje a prejaviť svoje pripomienky.

-th- 

Populárne články