Úvod Aktuality Kraj zrekonštruuje Krajinský most aj cestu na Havran za 5,8 milióna eur

Kraj zrekonštruuje Krajinský most aj cestu na Havran za 5,8 milióna eur

REKLAMA

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Bezpečná a ekologická doprava na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pripravil TTSK projektové zámery rekonštrukcií ciest a mostov v jeho vlastníctve.  Ide o cesty II origin 6.0 다운로드. triedy a mosty, ktorých stavebno-technický stav je charakterizovaný ako nevyhovujúci. Na rad sa tak konečne dostane aj Krajinský most a cesta druhej triedy vedúca Havran. 

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

„Ide o cesty II TouduTu. triedy a mosty, ktoré majú nevyhovujúci stavebno-technický stav a predstavujú možné riziká z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 온 디스크 무제한 다운로드. Zároveň sú tieto úseky ciest priamo alebo nepriamo dopravne napojené na cesty vyššieho významu,“ uviedol pre pnky.sk Ernest Lančarič z Odboru dopravnej politiky TTSK Flower Than Young Iceland. Dodal, že rekonštrukcia cesty a spodnej časti mosta je zameraná na zlepšenie jestvujúceho stavebno-technického stavu, ktorého cieľom je vytvorenie modernej a bezpečnej komunikácie yinyuetai 다운로드.

TTSK plánuje v prvom kole výzvy rekonštruovať spodnú časť Krajinského mosta a cestu č 베이비드라이버 자막 다운로드. II/499 vedúcu z obce Banka na horský priechod Havran. Celkovo tak cestári vo dvoch etapách opravia úsek od Krajinského mosta až po hranicu Trnavského a Nitrianskeho kraja (po motorest) Download chrome photo batches.

Dezolátny stav spodnej stavby Krajinského mosta by mal byť minulosťou

V prípade Krajinského mosta, kľúčového premostenia pre obyvateľov okolitých obcí, bude rekonštrukcia pozostávať z komplexnej sanácie spodnej časti mosta a časti nosnej konštrukcie. „Súčasťou rekonštrukcie mosta bude aj modernizácia úseku cesty II/499 Banka v kilometroch 70,433 až 71,275. Komunikácia je značne poškodená, nemá priečny ani pozdĺžny sklon, nemá zabezpečené odvodnenie a nemá ani bezpečnostné prvky,“ doplnil Lančarič 안드로이드 웹뷰 이미지 다운로드.

V súčasnosti (27 참좋은말 다운로드. február) je spracovaná projektová dokumentácia, je vydané stavebné povolenia a stavebné úpravy sú už ohlásené. Zároveň prebieha verejná súťaž na výber dodávateľa stavebných prác. Termín realizácie bude závisieť od ukončenia procesu verejnej súťaže. Predpokladané náklady činia 2 061 798 eur artyboard 다운로드.

Opravia aj tankodróm v stúpaní na Havran

TTSK sa zaoberá aj stavebno-technickým stavom cesty II/499 v úseku horského priechodu Havran. Na viac ako desiatich miestach sú zvodidlá zničené alebo úplne chýbajú a povrch vozovky je v dezolátnom stave. Bude potrebné upraviť a zosilniť únosnosť podložia vozovky, stabilizovať svahy a krajnice, navrhnúť nové a upraviť jestvujúce odvodňovacie zariadenia. „Ďalej pristúpime k obnove a návrhu nového vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane dopravných zariadení a bezpečnostných prvkov. Zároveň sa budú realizovať nové dopravné zariadenia, ktoré budú zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky – bezpečnostné zvodidlá a záchytné prvky,“ prezradil Ernest Lančarič.

V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia a prebieha príprava majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Nasledovať bude proces stavebného konania a následne verejná súťaž na výber dodávateľa stavebných prác. Predpokladané náklady činia 3 746 096 eur.

-vv-

REKLAMA