Connect with us

Aktuality

TAVOS skontroluje vodu na dusičnany bezplatne

Published

on

Reklama
Reklama

Chýbajúca kanalizácia v obciach neďaleko Piešťan môže byť dôvodom kontaminácie našich studní dusičnanmi. Pri príležitosti Svetového dňa vody ju TAVOS skontroluje so zameraním na tento ukazovateľ bezplatne.

voda1

Ľudia môžu priniesť vzorky zo svojich studní do skúšobného laboratória Trnavskej vodárenskej spoločnosti v areáli čistiarne odpadových vôd na Bratislavskej ceste vo štvrtok 20. marca od 7.00 h do 12.00 h. Odborníci podrobia ich vodu analýze a oznámia im, či predstavuje zdravotné riziko.

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej po okraj. Pred samotným odberom je potrebné odpustiť dostatočný objem vody a až následne naplniť nádobu. V prípade záujmu bude pre verejnosť 20. marca od 08.00 do 10.00 h organizovaná prehliadka objektov a zariadení čistiarne odpadových vôd Piešťany.

Reklama

Dusičnany sa do podzemných vôd dostávajú v dôsledku používania dusíkatých hnojív, ale najmä vďaka znečisteniu dopadovými vodami. Ich najčastejším zdrojom sú septiky a žumpy. Je to najmä v oblastiach, kde nie je kanalizácia a ľudia obsah svojich žúmp vypúšťajú na polia alebo do záhrad, namiesto toho, aby ich odviezli do čističky odpadových vôd, kde môžu byť ekologicky zneškodnené. Aj vďaka nezodpovednému konaniu niektorých obyvateľov blízkych obcí hlásia majitelia studní v Piešťanoch až päťnásobné prekročenie povoleného obsahu dusičnanov.

Svetový deň vody bol vyhlásený na 22. marca v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Členské krajiny OSN majú tento deň venovať konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o význame vody. Tento rok sa nesie v znamení hesla Voda a energia. Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba zvyšných 2,6 % slúži na pitie. To musí vystačiť pre 7 miliárd ľudí. Napriek tomu jej spotreba každoročne stúpa. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu.

Text: Tlačová správa/Martin Palkovič Ilustr. foto: archív

Populárne články