Úvod Aktuality Stanislav Brečka sa vzdal funkcie v dozornej rade Letiska Piešťany

Stanislav Brečka sa vzdal funkcie v dozornej rade Letiska Piešťany

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Člena dozornej rady spoločnosti Letisko Piešťany Stanislav Brečka sa 13. októbra vzdal funkcie, pričom jedným z dôvodov mali byť aj jeho  „zistenia ohľadom spôsobu fungovania“ 알투비트 싱글 다운로드. Zároveň tým skončil svoje pôsobenie jediný zástupca Mesta Piešťany v dozornej rade a orgánoch letiskovej spoločnosti. Letisko tak prišlo o schopného manažéra, ktorý sa v uplynulom období zaslúžil o rozvoj Vojenského kúpeľného ústavu F nplayer 영상 다운로드. E. Scherera a mal za sebou rozsiahle manažérske skúsenosti zo Slovenska i zahraničia. V dozornej rade pôsobí ako predseda naďalej bývalý primátor Mesta Piešťany Remo Cicutto, ktorého do funkcie navrhol zástupca Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš Naver Baseball Download.

„Dôvodom môjho vzdania sa funkcie boli moje zistenia ohľadom spôsobu fungovania orgánov spoločnosti a následne skutočnosť, že z mojej pozície radového člena DR som nemal možnosť akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie spoločnosti,“ vysvetľuje S Shinhan Bank ezplus for mac download. Brečka.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Z môjho 3 mesačného pôsobenia vo funkcii a po preštudovaní všetkých dostupných materiálov spoločnosti, ale takisto aj na základe dlhoročných skúseností vo funkcii krízového manažéra, kde som sa potýkal s podobnými prípadmi musím konštatovať, že predstavenstvo a riaditeľ spoločnosti vedú spoločnosť pre mňa neprijateľným a neodborným spôsobom, ktorý nie je v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov.“

Na situáciu v dozornej rade zareagoval aj primátor Miloš Tamajka: „Potvrdili sa moje slová, že dozorná rada dlhodobo neplní svoju funkciu a jej členova neupozorňujú na chyby predstavenstva a manažmentu letiska schedule. Zároveň ma veľmi mrzí, že neboli zapracované návrhy pána Brečku na riešenie.“

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA