Úvod Aktuality Špeciálna materská škola bude mať novú budovu. Zápis je možný do konca...

Špeciálna materská škola bude mať novú budovu. Zápis je možný do konca apríla

REKLAMA

V areáli Spojenej školy Piešťany na Žilinskej ulici rastie nový objekt materskej školy. Špeciálna materská škola, tak získa nové priestory a rozšíri kapacitu drive photo. Stavba by mal byť dokončená v októbri tohto roka. Deti je možné zapísať do konca apríla.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Knebl
PN Taxi

„V jednej triede špeciálnej materskej školy môže byť 6-10 detí, závisí to od druhu zdravotného znevýhodnenia 익스플로러 10 다운로드. My plánujeme zatiaľ 2 triedy, teda 12-20 detí. Na jednu triedu bude k dispozícii učiteľka, 1-2 asistenti, logopéd, psychológ. Všetky deti budú mať canisterapiu a multisenzorickú stimuláciu,“ hovorí riaditeľka Spojenej školy Piešťany Alexandra Thomová logic pro x 다운로드.

Výstavba nového objektu je financovaná z rozpočtu školy cez ministerstvá školstva a vnútra. Predpokladaný čas dokončenia je október 2019, pričom zápis sa robí už teraz Full Windows. Kým sa stavba dokončí, bude škôlka v budove na Žilinskej 51 tak, ako doteraz. Stavebné povolenie vydalo Mesto Piešťany koncom marca. Za necelý mesiac boli vybudované základy a stavebná firma už aktuálne stavia múry nového objektu ps3 게임 다운로드.

Špeciálna materská škola vznikla vlani

Špeciálna materská škola bola zriadená od 1. septembra 2018. Vzdeláva a vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov.  Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, okrem toho im je poskytnutá logopedická starostlivosť, k dispozícii majú multisenzorickú miestnosť snoezelen, biofeedback vykonávaný psychológom, tiež canisterapiu a animoterapiu 캐치미이프유캔 다운로드. V rámci denných činností sú využívané prvky Montessori pedagogiky.

Zápis do ŠMŠ 2019/2020

ŠMŠ je určená pre deti so zdravotným znevýhodnením :

• deti so zmyslovým postihnutím – zrakovým, sluchovým, rečovým,
• deti s telesným postihnutím a deti s mentálnym postihnutím (Downov syndróm, DMO…),
• deti s poruchou autistického spektra,
• deti s poruchou pozornosti a aktivity Dude Simulator.

Na zápis si treba priniesť:

• občiansky preukaz zákonného zástupcu,
• rodný list dieťaťa,
• doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení
• odporúčanie poradenského zariadenia

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v budove školy na Žilinskej 51, elektronicky na www.spspn.sk java pdf 파일 다운로드. Informácie telefonicky na 0907 200 862, alebo spspiestany@gmail.com

-red-

 

REKLAMA