Úvod Aktuality Špeciálna materská škola bude mať novú budovu. Zápis je možný do konca...

Špeciálna materská škola bude mať novú budovu. Zápis je možný do konca apríla

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V areáli Spojenej školy Piešťany na Žilinskej ulici rastie nový objekt materskej školy. Špeciálna materská škola, tak získa nové priestory a rozšíri kapacitu drive photo. Stavba by mal byť dokončená v októbri tohto roka. Deti je možné zapísať do konca apríla.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„V jednej triede špeciálnej materskej školy môže byť 6-10 detí, závisí to od druhu zdravotného znevýhodnenia 익스플로러 10 다운로드. My plánujeme zatiaľ 2 triedy, teda 12-20 detí. Na jednu triedu bude k dispozícii učiteľka, 1-2 asistenti, logopéd, psychológ. Všetky deti budú mať canisterapiu a multisenzorickú stimuláciu,“ hovorí riaditeľka Spojenej školy Piešťany Alexandra Thomová logic pro x 다운로드.

Výstavba nového objektu je financovaná z rozpočtu školy cez ministerstvá školstva a vnútra. Predpokladaný čas dokončenia je október 2019, pričom zápis sa robí už teraz Full Windows. Kým sa stavba dokončí, bude škôlka v budove na Žilinskej 51 tak, ako doteraz. Stavebné povolenie vydalo Mesto Piešťany koncom marca. Za necelý mesiac boli vybudované základy a stavebná firma už aktuálne stavia múry nového objektu ps3 게임 다운로드.

Špeciálna materská škola vznikla vlani

Špeciálna materská škola bola zriadená od 1. septembra 2018. Vzdeláva a vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov.  Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, okrem toho im je poskytnutá logopedická starostlivosť, k dispozícii majú multisenzorickú miestnosť snoezelen, biofeedback vykonávaný psychológom, tiež canisterapiu a animoterapiu 캐치미이프유캔 다운로드. V rámci denných činností sú využívané prvky Montessori pedagogiky.

Zápis do ŠMŠ 2019/2020

ŠMŠ je určená pre deti so zdravotným znevýhodnením :

• deti so zmyslovým postihnutím – zrakovým, sluchovým, rečovým,
• deti s telesným postihnutím a deti s mentálnym postihnutím (Downov syndróm, DMO…),
• deti s poruchou autistického spektra,
• deti s poruchou pozornosti a aktivity Dude Simulator.

Na zápis si treba priniesť:

• občiansky preukaz zákonného zástupcu,
• rodný list dieťaťa,
• doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení
• odporúčanie poradenského zariadenia

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v budove školy na Žilinskej 51, elektronicky na www.spspn.sk java pdf 파일 다운로드. Informácie telefonicky na 0907 200 862, alebo spspiestany@gmail.com

-red-

 

REKLAMA