Connect with us

Aktuality

Škôlkárom pribudne trieda, niektorí sa aj tak nezmestia

Published

on

Reklama
Reklama

V Piešťanoch pribudne jedna mestská trieda pre škôlkárov. Problém s nedostatkom miest v materských školách to však celkom nevyrieši. V septembri má podľa pôvodného plánu nastúpiť do škôlok 661 detí (z toho 201 novoprijatých). Z 91 neprijatých sa vďaka novej triede v budove ZŠ na ulici F. E. Scherera ujde miesto ďalším dvadsiatim dvom. Ostatné deti musia na mestskú škôlku čakať do ďalšieho septembra.

„Škôlky prednostne prijímali deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania určili riaditeľky MŠ,“ vysvetľuje vedúca referátu školstva piešťanského mestského úradu (MsÚ) Jolana Podobová. Dvanásť detí z tých, ktoré počas zápisu do MŠ neprijali, spĺňa všetky kritériá prednostného prijatia. Ďalších 16 detí spĺňajúcich ostatné podmienky dovŕši od septembra do konca roka 2011 vek tri roky. Tieto deti získajú tiež nárok na prijatie. Rodičom niektorých pomôže otvorenie novej triedy. V prípade, že príslušné orgány schvália výnimku, zmestí sa do nej maximálne 22 škôlkárov.

[singlepic id=14665 w=320 h=240 float=left]„Deti budeme prijímať striktne podľa poradovníkov, ktoré boli vytvorené na zápise,“ povedala prednostka MsÚ Denisa Bartošová a potvrdila aj zámer otvoriť triedu už v septembri: „Všetko závisí od toho, že v daných priestoroch bola platná zmluva s organizáciou, ktorá dostala výpoveď. Výpovedná lehota im končí 30. júla, ale sľúbili nám, že uvoľnia priestory 15. júla. Ak to bude skutočne tak, hneď na druhý deň nastupujeme, máme už vybratého dodávateľa. Dúfam, že sa nám triedu podarí otvoriť 1. septembra.“

Najväčší problém vidí v presune peňazí na mzdové prostriedky: „Financujeme to z podielových daní a tie nám teraz posledné dva mesiace vypadávajú,“ dodala. Podľa jej slov naplnila radnica  zákonné povinnosti, pretože prijali všetky deti, ktoré spĺňajú stanovenú vekovú hranicu. Ďalším pomôže otvorenie novej triedy. Problém rodičov detí, ktorým „nevychádzajú roky“ však zostáva nevyriešený. Keď ich ratolesť dovŕši tri roky strácajú nárok na rodičovský príspevok. Ak sú narodené po 1. januári do škôlok sa dostanú až v septembri. Rodičia dovtedy zostávajú bez príspevku a jeden z nich nemôže pracovať alebo musia hľadať náhradné riešenie.

Reklama

Pomohli by peniaze

Podľa výpočtov referátu školstva záujem o škôlky v najbližších rokoch porastie. „Na základe podrobnej analýzy demografického vývoja, predpokladaného počtu detí vo veku 3 až 5 rokov a celkovej kapacity miest v MŠ, chce Mesto Piešťany nedostatok voľných miest riešiť vyčlenením potrebných finančných prostriedkov a rozšírením kapacitných miest materských škôl o alokované triedy,“ načrtla riešenie nepriaznivého vývoja Jolana Podobová.

Na škôlkárov sa pritom skladá mestský úrad, rodičia i štát. Mesto prispieva sumou podľa potrieb konkrétnej škôlky od 2050 do 2159 eur na jedného žiaka ročne. Od štátu dostane samospráva v závislosti od počtu detí asi 1 227 000 eur ročne z podielových daní. „Treba však poznamenať, že v minulom kalendárnom roku neboli cez podielové dane mestu poukázané finančné prostriedky tak, ako boli plánované,“ povedala Jolana Podobová. Rodičia platia 8,30 eur mesačne, s výnimkou predškolákov (detí starších než 5 rokov), ktorým prispieva štát.

Radnica zrušila jednu škôlku

Pod piešťanskú samosprávu prešlo desať materských škôl v roku 2002. O tri roky neskôr sa radnica rozhodla zrušiť škôlku na Javorovej ulici s kapacitou 68 detí. Podľa Jolany Podobovej mal tento krok viacero dôvodov „…nedostatok finančných prostriedkov, voľné kapacity v materských školách, klesajúca demografická krivka. Aj po zrušení však bola kapacitná rezerva asi 100 voľných miest.“ Zostávajúce škôlky mestská samospráva zlúčila do štyroch právnych subjektov.

„Postupne sa zvyšujúce počty detí zapísaných do materských škôl sme v minulosti riešili zriadením dvoch tried v priestoroch ZŠ F. E. Scherera s kapacitou asi 40 detí, ktoré sú alokovanými triedami MŠ na ulici 8. mája,“ vysvetlila vedúca referátu školstva.

Tlačivá budú na internete

Mamičky sa v diskusii pod článkom uverejneným vo februári sťažovali, že kvôli tlačivám na zápis museli navštíviť materské školy. Jolana Podobová potvrdila, že tlačivá budú pred najbližším zápisom prístupné na webe mesta.

Autor: M. Palkovič Ilustračné foto: T. Hudcovič

 

Populárne články