REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V pondelok 11. decembra sa v priestoroch Aura domu uskutočnila 4. verejná plenárna schôdza Seniorského parlamentu (SP) Piešťany. Rokovanie poctil svojou prítomnosťou nový predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, krajská poslankyňa Lucia Drábiková i poslanci piešťanského mestského zastupiteľstva Z webfont of Sharing Myeongjo. Bruncková, M. Fiala, T. Hudcovič, P. Tremboš, P. Veverka a taktiež riaditeľ Bytového podniku Piešťany V. Hubinský. Parlament zhodnotil činnosť za uplynulý rok a odsúhlasil realizáciou nových projektov v ďalšom období Ubuntu desktop download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Seniorský parlament sa stal reálnou silou, ktorú rešpektujú aj politici na všetkých úrovniach,” konštatoval počas svojho príhovoru župan J 오라클 10g 32 bit 다운로드. Viskupič a poďakoval seniorskému parlamentu za všetky aktivity smerujúce k záchrane piešťanského letiska. Informoval tiež o aktuálnych krokoch pri riešení problematiky letiska, ale zmienil sa aj o možnostiach riešenia neutešenej situácie v starostlivosti o seniorov a o príprave zdravotníckych projektov hp 로드러너 다운로드. Vďaka jeho aktivite sa podarilo posunúť termín na predkladanie projektov na čerpanie eurofondov na apríl 2018, keďže kraj doteraz na to nebol dostatočne pripravený Smash Bros.

Plenárne zasadnutie seniorského parlamentu zobralo na vedomie správu predsedu Štefana Škuleca za predošlý rok 크롬 사이트 다운로드. Informoval v nej o aktivitách súvisiacich s problematikou letiska v roku 2016, o poskytovaní informácií seniorského parlamentu pre verejnosť, o vydávaní mestského periodika Radnica Informuje, o besede so študentmi na tému holokaust či o téme prázdnych chátrajúcich budov v Piešťanoch a aktivite seniorského parlamentu pri riešení tohto problému 안드로이드 os 다운로드.

Seniorský parlament taktiež inicioval zavedenie rozsiahlejšieho projektu modernej komunikácie mesta a občanov, avšak vedenie mestského úradu sa ním výraznejšie nezaoberalo 가상 악기 다운로드. Člen seniorského parlamentu predložil v tomto roku návrh projektu participatívneho rozpočtu Úprava parkoviska Brezová, ktorý Mesto Piešťany v týchto dňoch prostredníctvom dodávateľa dokončuje 콜오브듀티 다운로드.

Seniori sa v uplynulom období opakovane zúčastňovali brigád v letnom kine a na úprave zelene v meste Full House comics. Seniorský parlament odporúčal vedeniu mesta uverejniť v periodiku Radnica informuje zoznam dlhodobých neplatičov mestských daní, riešiť primátorovi predložený návrh na vypracovanie systému spolupráce mesta s podnikateľmi, ale i komplexné prehodnotenie všetkých nájomných zmlúv, ktoré má mesto uzatvorené s cieľom zrušiť alebo prepracovať tie, ktoré sú pre mesto nevýhodné. Podľa vedenia seniorského parlamentu v tomto chýba spätná väzba od vedenia mesta a veci nie sú riešené. Jednou z aktivít SP sú aj prednášky predsedu Š. Škuleca v Aksene, ktoré sa streli s pozitívnou odozvou.

Pre rok 2018 si dali členovia seniorského parlamentu za cieľ rozbehnúť projekty Využitie dažďovej vody v Piešťanoch a Výťahy pre bytové domy. Druhý menovaný projekt predstavuje bezplatnú konzultáciu pre zástupcov vlastníkov bytov v domoch v Piešťanoch, ktoré majú výťahy za dobou životnosti. Konzultácie budú prebiehať na základe už uskutočnených projektov, na ktorých členovia SP participovali.

-TS-

REKLAMA