Úvod Aktuality Seniori chcú poznať odpovede primátorských kandidátov na otázky, ktoré ich trápia

Seniori chcú poznať odpovede primátorských kandidátov na otázky, ktoré ich trápia

REKLAMA

Seniori v Piešťanoch tvoria značnú časť populácie, obyvateľov v dôchodkovom veku je približne sedemapoltisíca. Sú stabilnými voličmi a mnohí z nich sa zaujímajú aj aktívne o dianie okolo seba Download By Annie Free. Práve tí aktívni vytvorili v roku 2015 Seniorský parlament. Riadiaci výbor parlamentu teraz pripravil otázky, ktoré seniorov trápia a so žiadosťou o odpovede oslovil všetkých primátorských kandidátov Jack Richards. Na vyjadrenie im dali mesiac. Na konci októbra chcú s doručenými odpoveďami oboznámiť svojich členov, ale i širokú verejnosť.

Seniorský parlament – prví členovia

 

REKLAMA
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl

Seniorov zaujíma ako plánujú záujemcovia o post primátora riešiť viaceré otázky.  Celkovo im ich položili deväť Pre-in Sanskrit.

1. Piešťany nutne potrebujú nový dom dôchodcov. Budete tento problém riešiť ?
2. Piešťany potrebujú novú nemocnicu. Aká je Vaša predstava riešenia 위너 센치해 다운로드?
3. V Piešťanoch žije približne 7500 dôchodcov. Aký je Váš názor na možnosť zaviesť v rámci mesta systém zvýhodneného poskytovania služieb seniorom 아이클라우드 사진 다운로드? (mestská doprava, kúpaliská, kultúrne zariadenia a pod.)
4. SP urobil pasportizáciu nevyužitých a rozostavaných budov v Piešťanoch 환경 스페셜 다운로드. Zoznam má vedenie mesta. Budete tento problém riešiť?
5. Primátor R. Cicutto napríklad podpísal Zmluvu o prenájme Zimného štadióna platnú do 31.12.2034 Download aix 7.1. Občania vyjadrujú pochybnosti o výhodnosti tejto zmluvy pre mesto. Aký je Váš názor na prehodnotenie tejto a ďalších zmlúv uzavretých mestom 셜록 시즌4 3화 다운로드?
6. Ako si predstavujete organizovať vzájomnú komunikáciu a informovanosť medzi vedením mesta a občanmi?
7. Podľa  informácií z verejných zdrojov sa domnievame, že primátori mesta po roku 2002 nedostatočne komunikovali s majoritnými majiteľmi Slovenských liečebných kúpeľov a.s 아름다운강산 다운로드. – v Londýne. Jedným z dôsledkov toho je dlhodobo uzatvorený vnútorný bazén na kúpalisku EVA. Ako budete uplatňovať minoritné práva mesta pri vzájomnej spolupráci finale 2009?
8. Problém sucha a klimatickej zmeny je svetovým problémom. Seniorský parlament pripravuje pilotný program „Dažďová voda“. Jeho účelom je v jednom bytovom dome odpojiť zvody dažďovej vody od kanalizácie Tavos a vodu použiť na zalievanie predzahrádok pred domom. Jeho realizácia by mohla byť príkladom pre občanov mesta. Podporíte takéto projekty?
9. Čo považujete za prioritný problém Piešťan a ako ho chcete riešiť?

Kandidáti dostali v liste termín a maximálny rozsah odpovede. Čas majú do 20. októbra. Potom chce riadiaci výbor parlamentu zverejniť ich odpovede, ktoré budú môcť pomôcť voličom pri rozhodovaní vo voľbách do samosprávy, ktoré sú naplánované na 10. novembra 2018.

-red-

REKLAMA