Úvod Aktuality Rozložitý strom za ZUŠ-kou zmizol, nahradiť ho má rovnaký druh

Rozložitý strom za ZUŠ-kou zmizol, nahradiť ho má rovnaký druh

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Čitateľ PNiek nás upozornil, že na dvore Základnej umeleckej školy na Teplickej ulici bol vyrúbaný rozložitý strom s dvomi kmeňmi, ktorý roky dotváral atmosféru historickej vily, kde ZUŠ -ka sídli 피트니스 대회 다운로드. Vzhľadom k tomu, že išlo o druh Paulovnia plstnatá, (Paulownia Tomentosa) s obvodom kmeňa až 130 cm, ktorý je zákonom chránený, zaujímalo ho, kto výrub povolil a či mal k dispozícii štúdiu o jeho stave 웹 게임 소스 다운로드. Otázku sme položili aj zástupcom mesta, pretože na mestskej stránke sme žiadne doklady o výrube nenašli. Hoci znalecký posudok aj rozhodnutie boli vydané, na stránke sa informácie neobjavili z prozaického dôvodu – kvôli nedodržaným lehotám pri prideľovaní pošty Autocad 2014 free download.

slavne-vily-12

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podľa posudku znalcov jeden z kmeňov postihla rozsiahla hniloba, ktorá zrejme napadla aj bázu stromu a druhý bol nebezpečne naklonený, pretože v jeho smere viedlo potrubie font creator. Mesto tak výrub povolilo a súčasne uložilo Základnej umeleckej školy do konca októbra vysadiť nový strom rovnakého druhu.

IMG_9395Základná umelecká škola, Teplická 50, Piešťany, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín 21 Lithingin. septembra. Podľa pracovníkov na Oddelení stavebných služieb, ktoré v tom čase viedol Ivan Pauer, poštu, súvisiacu so spisom, dostali až 13 Yokai Watch game. októbra.  Nemohli preto vykonať procesné úkony v rámci zákonnej lehoty, keď sa upovedomenie zverejňuje na webovej stránke mesta do troch pracovných dní od podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín 길소뜸 다운로드.

IMG_9387
Keďže žiadateľ dodal znalecký posudok, vypracovaný Ústavom ekológie lesa SAV Zvolen, pobočkou biológie drevín Nitra, v ktorom zodpovední experti po meraní stavu stromu prístrojom Akustický tomograf, podali návrh na odstránenie oboch kmeňov stromu Pavlovnia plstnatá, mesto výrub povolilo 윈도우 10 부트캠프 드라이버 다운로드. Marek Kobza a Radovan Ostrovský odporúčali odstrániť jeden kmeň z dôvodu veľkého náklonu a okrem toho podľa nich: „V smere náklonu kmeňa sa nachádzalo veľké kanalizačné potrubie, ktoré malo nepriaznivý vplyv na koreňovú sústavu a tým aj na stabilitu kmeňa.“ Na druhom kmeni zasa zistili rozsiahlu hnilobu, až 57 % plochy s predpokladom, že hniloba zasiahla aj bázu stromu Shindoriko Printer Driver.

IMG_9389Súhlas na výrub dreviny vydalo Mesto 20 League of Legends pbe. októbra 2015 a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13. novembra. V ňom zároveň úrad uložil žiadateľovi vysadiť do 30. októbra 2016 na svoje náklady rovnaký druh dreviny – Paulovniu plstnatú s obvodom kmeňa pri výsadbe minimálne 24 cm a s výškou nasadenia koruny do 220 cm.  Zároveň musí  Základná umelecká škola zabezpečiť mladého stromu starostlivosť tri roky od jeho vysadenia.

IMG_9393

-th/ad-, foto: archív PNky, ad

REKLAMA