Connect with us

Aktuality

Rodinný detský domov hľadá profesionálneho rodiča

Published

on

Reklama
Reklama

Rodinný detský domov, pôsobiaci v minulosti Kocuriciach, sa pred pred časom presťahoval do obce Biely Kostol pri Trnave. Zariadenie momentálne dopĺňa svoj personál a do zamestnania prijme profesionálneho rodiča. Uchádzač musí spĺňať podmienky zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, mať absolvovanú maturitu a prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín, respektíve 60 hodín. Kurz zabezpečí bezplatne každý Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho bydliska.

„Práca“ profesionálneho rodiča je veľmi široká, nie je to len o bežnej každodennej starostlivosti. Ide aj o snahu vybudovať si vzájomnú dôveru a vzťah, v ktorom sa bude profesionálny rodič s dieťaťom navzájom spoznávať a rešpektovať. Dieťaťu treba stanoviť hranice jeho správania, upevniť v ňom zdravé a prospešné návyky a niekedy aj potrestať za lotrovinu. Nie každý záujemca o profi rodičovstvo má kapacity, aby všetky aspekty tejto práce ustál. V prípade ak by ste mali záujem o pracovnú pozíciu, kontaktujte Zuzanu Ryškovú na telefónnom čísle 0917/500342 alebo prostredníctvom e-mailu rdd.kocurice@gmail.com.

„U nás v Rodinnom detskom domove, n.o., platí, že každý uchádzač o prácu profi rodiča nám zasiela štrukturovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov (inak by sme si žiadosti nemohli nechať v databáze) a žiadosť o prijatie do zamestnania. My potom uchádzača kontaktujeme a pozývame na zoznamovací pohovor, pri ktorom osvetlíme záujemcom všetky nejasnosti, odpovieme na otázky a porozprávame o systéme práce profi rodiča. Na záver stretnutia si dohodneme termín stretnutia so psychológom. Ten s vami urobí pár testov (je to potrebné, kedže ide o prácu s deťmi a vás nepoznáme). Ak všetko prebehlo dobre, tak nasleduje naša návšteva vo vašom byte alebo dome, kde chcete prácu vykonávať. Cieľom tejto návštevy je zoznámiť sa s celou vašou rodinou, ktorá bude do styku s našimi deťmi pravidelne prichádzať (manžel/ka, vaše biologické deti, starí rodičia – k s vami žijú, a pod.) a taktiež nás zaujímajú vaše bytové resp. priestorové pomery. Jednoducho chceme vidieť, do akej domácnosti deti umiestnime. Ak je všetko v poriadku, tak potom zostávate v našej databáze a čakáte na dieťa,“ píše o profesionálnom rodičovstve na svojich stránkach Rodinný detský domov.

-lt/Foto: rdd.sk-

Reklama

 

Populárne články