Úvod Aktuality Riaditeľa Mestského kultúrneho centra zatiaľ nenašli

Riaditeľa Mestského kultúrneho centra zatiaľ nenašli

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Hlohovci sa uskutočnilo v stredu 18. novembra. O túto pozíciu sa uchádzalo päť kandidátov, jedného komisia z výberového konania vylúčila pre nepredloženie všetkých požadovaných dokladov 오라클 로그인 없이 jdk 다운로드. Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, však pred porotou neuspel.
mkc hc
Komisia posudzovala ich riadiace a manažérske schopnosti, ale zaujímala sa aj o ich skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí.  Práve projekt modelového kultúrneho podujatia bol súčasťou ich prezentácie a podmienkou účasti vo výberovom konaní OneNote 2019.

Po vyhodnotení všetkých kôl sa výberová komisia uzniesla, že neodporučí primátorovi mesta žiadneho z kandidátov na predloženie mestskému zastupiteľstvu na menovanie do funkcie internet vaccine. Tak ako v augustovom výberovom konaní na funkciu riaditeľa MsKC mali kandidáti rezervy v manažérskych schopnostiach, záujemcovia z novembrového výberového konania nemali potrebné skúsenosti s dramaturgiou kultúry v meste toad for oracle 12 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Vzhľadom na dve neúspešné výberové konania primátor mesta Hlohovec ​bude hľadať spôsob v rámci platnej legislatívy, ako v čo najkratšom čase vybrať a predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec kandidáta na nového riaditeľa MsKC vk 동영상 다운로드.

​Medzitým pokračuje realizácia zmien vo fungovaní kultúry v meste v súlade s auditom vypracovaným Michalom Klembarom, ktoré sa dotknú spôsobu a výšky financovania kultúry aj dramaturgie kultúrnych podujatí roku 2016 Download Chrome NewTab.

Zuzana Hrinková Siebenstichová, MsÚ Hlohovec

REKLAMA