Úvod Aktuality Riaditeľa Mestského kultúrneho centra zatiaľ nenašli

Riaditeľa Mestského kultúrneho centra zatiaľ nenašli

REKLAMA

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Hlohovci sa uskutočnilo v stredu 18. novembra. O túto pozíciu sa uchádzalo päť kandidátov, jedného komisia z výberového konania vylúčila pre nepredloženie všetkých požadovaných dokladov 오라클 로그인 없이 jdk 다운로드. Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, však pred porotou neuspel.
mkc hc
Komisia posudzovala ich riadiace a manažérske schopnosti, ale zaujímala sa aj o ich skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí.  Práve projekt modelového kultúrneho podujatia bol súčasťou ich prezentácie a podmienkou účasti vo výberovom konaní OneNote 2019.

Po vyhodnotení všetkých kôl sa výberová komisia uzniesla, že neodporučí primátorovi mesta žiadneho z kandidátov na predloženie mestskému zastupiteľstvu na menovanie do funkcie internet vaccine. Tak ako v augustovom výberovom konaní na funkciu riaditeľa MsKC mali kandidáti rezervy v manažérskych schopnostiach, záujemcovia z novembrového výberového konania nemali potrebné skúsenosti s dramaturgiou kultúry v meste toad for oracle 12 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Sheriff Taxi Piešťany

Vzhľadom na dve neúspešné výberové konania primátor mesta Hlohovec ​bude hľadať spôsob v rámci platnej legislatívy, ako v čo najkratšom čase vybrať a predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec kandidáta na nového riaditeľa MsKC vk 동영상 다운로드.

​Medzitým pokračuje realizácia zmien vo fungovaní kultúry v meste v súlade s auditom vypracovaným Michalom Klembarom, ktoré sa dotknú spôsobu a výšky financovania kultúry aj dramaturgie kultúrnych podujatí roku 2016 Download Chrome NewTab.

Zuzana Hrinková Siebenstichová, MsÚ Hlohovec

REKLAMA