Connect with us

Aktuality

Rezort Piešťany chytá druhý dych

Published

on

Reklama
Reklama

Po zmene v riadiacich orgánoch oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany, keď sa predsedom predstavenstva stal poslanec mestského zastupiteľstva Peter Tremboš (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) začína rezort naberať nový dych. Kým v predchádzajúcom období OOCR-ka zaznamenala úbytok členov, ešte koncom roka 2015 zaevidovala prihlášky dvoch nových záujemcov. Novinkou je aj zmena stanov, ktoré na decembrovom zasadnutí schválilo valné zhromaždenie. Podľa nich sa mení váha hlasu každého člena podľa výšky jeho vkladu. V najbližšom období plánuje tiež rezort predstaviť plán činnosti na nový rok.

IMG_4064Minimálna výška vkladu členov rezortu zostáva tisíc eur. Radnica podobne ako Slovenské liečebné kúpele Piešťany do organizácie ročne prispievala sumou 20-tisíc eur, avšak pri hlasovaní valného zhromaždenia mal podľa doterajších stanov každý člen právo iba jedného hlasu. Podľa schválených zmien by po novom mesto podľa výšky príspevku získalo až 20 hlasov. Keďže piešťanskí poslanci avizovali záujem príspevok z mestskej kasy do Rezortu v roku 2016 ešte navýšiť, zmenou pravidiel tak získa mesto lepšiu pozíciu pri rozhodovaní o použití financií. Od výšky vkladu Mesta Piešťany a tiež ďalších členov sa bude potom odvíjať aj pripravovaný plán činnosti rezortu.

Podľa predsedu predstavenstva Petra Tremboša nový návrh stanov valné zhromaždenie po diskusii schválilo. Za hlasovali všetci členovia. V Rezorte Piešťany sú v súčasnosti dve samosprávy: Mesto Piešťany a obec Moravany nad Váhom, ďalej Slovenské liečebné kúpele a.s., Hotel Park, Hotel Máj a Horezza a.s. (bývalý vojenský kúpeľný ústav).  V minulých rokoch ukončili členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu obec Banka, hotel Sandor Pavillon a občianske združenie Piešťany For You. „Úbytok členov a negatívny trend sa podarilo zastaviť a získali sme aj nových záujemcov,“ uviedol šéf predstavenstva. „Na tento rok podali prihlášku nemecká cestovná kancelária MediKur Reisen GMBH, zastúpená spoločnosťou Euromed Slovensko a zrenovovaná Zuckmann Villa, ktorá sa nedávno zaradila aj do siete historických hotelov Slovenska.“

Podľa neho je MediKur Reisen v budúcnosti ochotný vložiť do rezortu príspevok až vo výške 30-tisíc eur. „Rád by som vyzdvihol ich prístup, pretože spolupráca s touto spoločnosťou nám umožní posilniť našu pozíciu na veľmi zaujímavom nemeckom trhu. Ako cestovka, ktorá sa špecializuje najmä na liečebné pobyty, sa zúčastňujú až dvanástich veľtrhov cestovného ruchu v Nemecku. Počet nemeckých návštevníkov Piešťan v priebehu posledných desať rokov rapídne klesol, preto je dôležité, aby sme hľadali vhodnú marketingovú stratégiu, ako ich príchod podporiť,“ doplnil P. Tremboš. Členmi rezortu sa však záujemcovia stanú až po zaplatení členského.

Reklama

IMG_4015Podľa zákona o podpore cestovného ruchu ministerstvo môže oblastnej organizácii poskytnúť dotáciu v rovnakej výške, akou je súhrnná hodnota vybraných členských príspevkov za rok, ktorý „predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku“.  Dotácia je zároveň ohraničená 90-timi percentami súhrnnej hodnoty vybranej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí. V Piešťanoch suma dane za ubytovanie predstavuje ročne viac ako 500 tisíc eur. V roku 2014 to bolo 583 442 eur. Hodnota všetkých členských príspevkov za rok 2015 v Rezorte Piešťany bola doteraz iba 45-tisíc eur, a rovnaká suma by tak mala „pritiecť“ od štátu v budúcom roku. Ak by teda mesto svoj vklad v novom roku zvýšilo, napríklad na navrhovaných 120 tisíc eur, a zároveň pribudnú dvaja členovia, rezort by mohol získať od štátu v roku 2018 až 147-tisíc eur.

-ad-, foto: archív PNky

Populárne články