Connect with us

Aktuality

Rekonštrukcia materskej školy Považská sa má rozbehnúť v najbližších dňoch. Stihnú ju do septembra?

Published

on

Reklama
Reklama

Materská škola na Považskej ulici bola rok bez detí. Mesto Piešťany chcelo budovu vlani zrekonštruovať z eurofondového projektu, ktorý sa mu podarilo získať, napokon však z toho nebolo nič. Vybratá firma nezačala práce a radnica zmluvu s ňou ukončila. Nové vedenie samosprávy sa po voľbách rozhodlo neriešiť projekt cez eurofondy, ale vo vlastnej réžii. Aktuálne podpísalo zmluvu s firmou Statikstav. Tá má na rekonštrukciu maximálne 75 dní.

Podľa marcového vyjadrenia primátora Petra Jančoviča mal pôvodný projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany platné stavebné povolenie do 28. 3. 2019. „Z dôvodu zdĺhavosti verejného obstarávania v minulom období nebolo možné určiť začiatok realizácie stavby, pôvodný víťaz verejného obstarávania na stavbe nezačal pracovať, hoci škôlka bola od prázdnin vyprataná. Termíny realizácie sú už nereálne, dotácia by musela byť v plnej výške vrátená. Po preštudovaní celého projektu nielen mnou, ale aj viacerými odborníkmi sme došli ďalej k záveru, že dodržanie energetických úspor (až 75%), s ktorými sa predpokladalo po rekonštrukcii, je tiež nereálne dosiahnuť pri bežnom chode škôlky a nie na úkor zdravia detí, z toho dôvodu by pre mesto plynuli sankcie,“ povedal primátor.

Vedenie samosprávy sa rozhodlo, že objekt čiastočne zrekonštruuje z vlastných zdrojov. Použité na to budú prostriedky vo výške 35-tisíc eur plánované ako spoluúčasť europrojektu a ďalších 52-tisíc z rozpočtu. Celkovo by čiastočné rekonštrukčné práce mali podľa zmluvy podpísanej zo strany samosprávy 4. júla, stáť 86 950 eur. Dodávateľa vyberala samospráva v elektronickej aukcii.

Fasáda sa nateraz rekonštruovať nebude, práce sa týkajú len interiérov.

„Za túto sumu sa zameriame predovšetkým na zabezpečenie toho, čo je pre nás prioritou, a to je bezpečnosť detí. Preto sa opravy sústredia hlavne v triedach. Triedy sa budú maľovať – sokle, stropy, čiastočnou rekonštrukciou prejde elektrina – aby bolo osvetlenie bezpečné, výmena dlažby, v hospodárskej časti dôjde k výmene armatúr a zabezpečeniu nevyhnutnej hygieny v kuchyni a na WC. V učebniach vymeníme okná, čím sa dosiahne čiastočná úspora energií, urobí sa izolácia a vymenia dvere. Čo sa týka kotolne, aj tu počítame s čiastočnou rekonštrukciou, aby kúrenie bolo bezproblémové?“ popísal plán rekonštrukcie primátor Jančovič.

Reklama

Podľa podpísanej zmluvy je termínom začatia rekonštrukcie deň účinnosti zmluvy. Firma má na dokončenie diela 75 kalendárnych dní. Práce by tak mali byť ukončené najneskôr v druhej polovici septembra.

Časť budovy už okná má vymenené.

-th-

Populárne články