Úvod Aktuality Rekonštrukcia Andreja Hlinku si vypýta o 25-tisíc eur viac, ako bolo vysúťažené

Rekonštrukcia Andreja Hlinku si vypýta o 25-tisíc eur viac, ako bolo vysúťažené

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. apríla poslanci prerokovali a následne prijali uznesenie, ktorým sa má navýšiť rozpočtová položka pri projekte rekonštrukcie Ulice Andreja Hlinku o 15-tisíc eur your iTunes computer. Zmluvná cena sa tak zvýši z 207-tisíc na 222-tisíc eur. Podľa primátora Piešťan Miloša Tamajku je betón pod asfaltovou vrstvou narušený v nepredpokladanom rozsahu Morningstar. Keďže pôvodný projekt podľa Aleny Horešovej z Mestského úradu nepočítal s úpravou vjazdov a napojení ulice Andreja Hlinku na ostatné komunikácie, spravila radnica s realizátorom stavby firmou Skanska ďalšiu zmluvu v sume necelých 10-tisíc eur English egg download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Vyskytli sa tam problémy pri odkrytí asfaltového povrchu resume form. Dilatačné čiary boli poškodené viacej, ako bolo odhadované,“ zdôvodnil primátor Piešťan Miloš Tamajka. Jednotlivé dilatačné celky sú výškovo rozdielne, a preto bude potrebné naniesť vyrovnávaciu podkladovú vrstvu 제브라 폰트 다운로드. Projekt a autorský dozor zabezpečuje architekt Stanislav Chmelo.

V pruhu pri reštaurácii Semafor vznikla v novom asfalte na úseku asi 20 metrov priehlbina, v ktorej sa zdržuje voda tbs 다운로드. V stredu boli v týchto miestach vyrezané obrubníky, ktoré naznačujú nápravu. „Nemám informáciu o tom, že by toto financovalo mesto. Je to vec dodávateľa, ako sa vysporiada s týmto problémom,“ ubezpečil poslancov prednosta mestského úradu Eduard Strapatý a dodal, že počas rekonštrukcie Ulice Andreja Hlinku boli vykonané tri kontroly, najbližšia bola naplánovaná na štvrtok 27 HighWorks Messenger pc. apríla.

Vedenie radnice uzavrelo spolu s dodatkom navyšujúcim cenu realizácie o 15-tisíc eur taktiež ďalšiu zmluvu na úpravu vjazdov a napojení miestnej komunikácie A 오인용 목창 다운로드. Hlinku. Pôvodný projekt z roku 2014 sa podľa A. Horešovej, vedúcej oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, sa totiž napojeniami na ostatné komunikácie nezaoberal 정부 로고 다운로드. „Mysleli sme si, že keď si ten projekt niekto objednal, tak to bolo prevzaté v poriadku. Podľa projektu je to v poriadku, len v teréne to tak nebolo 윈도우7 기본게임 다운로드. Nevedeli sme o tom dovtedy,“ povedala Alena Horešová. Celkové náklady na úpravu vjazdov a napojení činia 9 682,66 eur.

Projekt Stanislava Chmela na rekonštrukciu ulice od svetelnej križovatky po vyústenie do Staničnej ulice počítal s nákladmi približne 400 000 eur, súťaž vyhrala spoločnosť SKANSKA s ponúkanou sumou 207 360,10 eur. Po pripočítaní financií z navýšenia dodatkom a prostriedkov, ktoré sú potrebné na zrealizovanie napojení, sa celkové náklady na rekonštrukciu Ulice Andreja Hlinku vyšplhali na 232-tisíc eur.

-vv-

REKLAMA