Úvod Aktuality Reakcia Roberta Mamrillu na článok Nemocnica vybrala najdrahší tomograf. Súťaž zrušili

Reakcia Roberta Mamrillu na článok Nemocnica vybrala najdrahší tomograf. Súťaž zrušili

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V publikovanom článku sú uvedené neobjektívne informácie, ktoré sa dotýkajú mojej osoby a preto požadujem uverejniť moju reakciu v nasledovnom znení 신서유기 6 3화 다운로드.

[singlepic id=20766 w=320 h=240 float=right]V stanovisku predsedníčky správnej rady NAW n.o. uvádzaný dôvod zrušenia je nesprávny our story. Zápisnica dozornej rady NAW n.o. datovaná k 24.08.2012 s odporúčaniami pre riaditeľa mi nebola, ako riaditeľovi a štatutárovi predložená, ani zaslaná, ani iným spôsobom doručená a preto logicky o záveroch uvedených v zápisnici som nemohol vedieť 오라클 xe 다운로드. Pritom štatutár má právo aj povinnosť aby sa ku každým kontrolným zisteniam dozornej rady vyjadril. O tejto nezrovnalosti, že riaditeľ nevedel o zápisnici dozornej rady, bola správna rada informovaná na svojom zasadnutí dňa 11.10.2012 Download Albata.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Hlavným dôvodom na zrušenie VO NA CT podľa zástupcu MZ SR v správnej rade bol ten, že parametre CT sú príliš silné na piešťanskú nemocnicu a považuje za vhodnejšie zakúpiť parametrami slabšie CT a za prieťahy v komunikácii s MZ SR sa ospravedlnil 드라스틱 포켓몬스터 화이트2 다운로드. Toto uznesenie správnej rady zo dňa 11.10.2012 o zrušení VO na CT bolo prijaté jednoduchou väčšinou, traja noví členovia, nominovaní MZ SR hlasovali za zrušenie a dvaja členovia nominovaní do správnej rady minulý rok zamestnancami NAW n.o 후레자식 다운로드. hlasovali proti zrušeniu. Nebolo to jednomyseľné rozhodnutie správnej rady.

K verejnému obstarávaniu na CT chcem pre Vás stručne doplniť, že bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č 즐거운 사라 다운로드. S 38 dňa 24.2.2012 pod zn. 2012/S 38-061315 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2012 dňa 24.2.2012 pod zn. 02078-MST. Ako prvá štátna nemocnica na Slovensku sme uskutočnili verejné obstaranie na CT formou E-aukcie, ktorá sa uskutočnila 18.04.2012 고스트 11.5 다운로드. V ďalšom som postupoval krokmi, ktoré vyplývali z príkazu ministerky zdravotníctva č.1/2012. Keďže ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR udelilo riaditeľovi nemocnice súhlas na oznámenia výsledkov E-aukcie uchádzačom ale následne odkladalo súhlas na podpis kúpnej zmluvy, nemal som ako riaditeľ mandát a preto som kúpnu zmluvu nepodpísal 소스 세이프 2005 다운로드. Nakoľko MZ SR až 20.08.2012 uviedlo, že súhlas s podpisom kúpnej zmluvy presúva na správnu radu a zástupcovia správnej rady za štát budú v dohľadnej dobe zmenení, bol som nútený odložiť podpis Kúpnej zmluvy pokiaľ mi novozložená správna rada udelí mandát.

Autor: Robert Mamrilla, riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera Foto: Archív NAW

REKLAMA