Connect with us

Aktuality

Reakcia Roberta Mamrillu na článok Nemocnica vybrala najdrahší tomograf. Súťaž zrušili

Published

on

Reklama
Reklama

V publikovanom článku sú uvedené neobjektívne informácie, ktoré sa dotýkajú mojej osoby a preto požadujem uverejniť moju reakciu v nasledovnom znení.

[singlepic id=20766 w=320 h=240 float=right]V stanovisku predsedníčky správnej rady NAW n.o. uvádzaný dôvod zrušenia je nesprávny. Zápisnica dozornej rady NAW n.o. datovaná k 24.08.2012 s odporúčaniami pre riaditeľa mi nebola, ako riaditeľovi a štatutárovi predložená, ani zaslaná, ani iným spôsobom doručená a preto logicky o záveroch uvedených v zápisnici som nemohol vedieť. Pritom štatutár má právo aj povinnosť aby sa ku každým kontrolným zisteniam dozornej rady vyjadril. O tejto nezrovnalosti, že riaditeľ nevedel o zápisnici dozornej rady, bola správna rada informovaná na svojom zasadnutí dňa 11.10.2012.

Hlavným dôvodom na zrušenie VO NA CT podľa zástupcu MZ SR v správnej rade bol ten, že parametre CT sú príliš silné na piešťanskú nemocnicu a považuje za vhodnejšie zakúpiť parametrami slabšie CT a za prieťahy v komunikácii s MZ SR sa ospravedlnil. Toto uznesenie správnej rady zo dňa 11.10.2012 o zrušení VO na CT bolo prijaté jednoduchou väčšinou, traja noví členovia, nominovaní MZ SR hlasovali za zrušenie a dvaja členovia nominovaní do správnej rady minulý rok zamestnancami NAW n.o. hlasovali proti zrušeniu. Nebolo to jednomyseľné rozhodnutie správnej rady.

K verejnému obstarávaniu na CT chcem pre Vás stručne doplniť, že bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 38 dňa 24.2.2012 pod zn. 2012/S 38-061315 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2012 dňa 24.2.2012 pod zn. 02078-MST. Ako prvá štátna nemocnica na Slovensku sme uskutočnili verejné obstaranie na CT formou E-aukcie, ktorá sa uskutočnila 18.04.2012. V ďalšom som postupoval krokmi, ktoré vyplývali z príkazu ministerky zdravotníctva č.1/2012. Keďže ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR udelilo riaditeľovi nemocnice súhlas na oznámenia výsledkov E-aukcie uchádzačom ale následne odkladalo súhlas na podpis kúpnej zmluvy, nemal som ako riaditeľ mandát a preto som kúpnu zmluvu nepodpísal. Nakoľko MZ SR až 20.08.2012 uviedlo, že súhlas s podpisom kúpnej zmluvy presúva na správnu radu a zástupcovia správnej rady za štát budú v dohľadnej dobe zmenení, bol som nútený odložiť podpis Kúpnej zmluvy pokiaľ mi novozložená správna rada udelí mandát.

Reklama

Autor: Robert Mamrilla, riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera Foto: Archív NAW

Populárne články