Úvod Aktuality Pripravuje sa koncepcia kultúry pre mesto Piešťany, jej tvorbe môžete napomôcť aj...

Pripravuje sa koncepcia kultúry pre mesto Piešťany, jej tvorbe môžete napomôcť aj vy

REKLAMA
Knebl

Ste spokojní s ponukou kultúrnych aktivít v meste Piešťany? Ako by ste zhodnotili ich dôležitosť? Čo vám v ponuke chýba a aké podujatie by ste uvítali 56 com 동영상? Máte námety alebo nápady na zlepšenie kultúrneho života v Piešťanoch? Takéto a podobné otázky pripravili v dotazníku pre verejnosť tvorcovia strategického dokumentu Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2020 North American server download. Ak vás táto problematika zaujíma venujte pár minút jeho vyplneniu. Zozbierané údaje budú slúžiť ako východiskový materiál pre analýzu a návrhy riešení 너의 모든 것 다운로드.

Dotazník nájdu záujemcovia tu,  alebo v tlačenej podobe v Mestskej knižnici mesta Piešťany, Piešťanskom informačnom centre, KSC Fontána, na klientskom centre mestského úradu ,v Dome umenia, ale aj v zariadeniach ako Denné centrum Svornosť na Vážskej, Denné centrum Rozmarín – Teplická ul., Aksen – Aura dom., v mestských jasliach a vo všetkých základných školách https 엑셀 다운로드. Zber údajov bude ukončený v piatok 30. novembra.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Koncepciu rozvoja kultúry na základe iniciatívy bývalých členov Komisie pre kultúru a názvoslovie  zastrešuje Mestský úrad v Piešťanoch a spracovateľom je po prieskume trhu spoločnosť PROROZVOJ, s.r.o 사랑의 불시착 다운로드. „Piešťany majú široký kultúrny záber, no vždy sa dá dosiahnuť niečo viac, lepšie, inak… Aby sme si svoje know-how udržali a rozvíjali, potrebujeme ho pomenovať, dať mu konkrétnu formu, z ktorej môžeme vychádzať, kedykoľvek sa k nej vrátiť,“ motivovala na vyplnenie dotazníka doterajšia predsedníčka komisie Adriana Drahovská Packet Tracer 5.3 3ed. Podľa nej ide o strategický dokument, ktoré mesto doteraz nikdy nemalo spracovaný a z tohto dôvodu je dotazník koncipovaný tak, aby sa získali i základné dáta a štatistiky 피스쿨 다운로드. Pripravovaný materiál by mal na záver obsahovať napríklad nové kultúrne ciele a vízie, analýzu súčasného stavu, ale mal by definovať aj dotačnú podporu zo strany samosprávy, plán zapojenia obyvateľov, ako aj návrh smerovania kultúrnej politiky mesta, mestských organizácií a jej prepojenia na cestovný ruch malware.
-red-

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba