Connect with us

Aktuality

Primátor Piešťan Miloš Tamajka predsedom dozornej rady TAVOSU

Published

on

Reklama

Výmena členov dozornej rady bola jediným bodom mimoriadneho valného zhromaždenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti, ktoré sa konalo v utorok 16. júna. O zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiadal pred časom primátor Piešťan Miloš Tamajka. Na prvý pokus mu to nevyšlo, keď vedenie spoločnosti tvrdilo, že jeho žiadosť nespĺňala všetky náležitosti. Druhý pokus o zvolanie valného zhromaždenia bol už úspešný. V Trnave sa o TAVOSe diskutuje naprieč zastupiteľstvom i občanmi, ktorí sa o vec zaujímajú, v Piešťanch je informácií poskromne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TAVOS

Na mimoriadnom rokovaní valného zhromaždenia bol z funkcie predsedu dozornej rady odvolaný bývalý primátor Piešťan Remo Cicutto, rovnako z postov členov ďalší zástupcovia akcionárov. Novým predsedom dozornej rady sa stal súčasný primátor Piešťan Miloš Tamajka. Za podpredsedu valné zhromaždenie zvolilo primátora Trnavy Petra Bročku. Ďalšími jej členmi sa stali primátorka Vrbového Ema Maggiová, starosta Cífera Maroš Sagan, starosta Kátloviec Pavol Johanes a starosta Zavara Rudolf Baroš.

Reklama

Primátor Piešťan Miloš Tamajka je obdobne ako ďalší štatutári obcí, ktoré sú akcionármi TAVOSu, z titulu svojej funkcie členom valného zhromaždenia. Na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa netajil, že chce byť aj členom dozornej rady, avšak tvrdil, že na to nepotrebuje schválenie poslancov. Členovia piešťanského mestského zastupiteľstva to videli opačne. Podobne sa na vec pozerá aj Marek Mihálik z Advokátskej kancelárie Fridrich Paľko: „Akonáhle je možnosť mať zástupcu obce v štatutárnom a kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti, bez ohľadu na to, či je obchodná spoločnosť založená obcou alebo v nej majetkovú časť získala následne, starosta musí navrhnúť svojho kandidáta obecnému zastupiteľstvu.“ Primátor Tamajka napokon pristúpil na to, aby jeho mandát potvrdilo mestské zastupiteľstvo, podobne ako to urobil napríklad Peter Bročka v Trnave. Zastupiteľstvo odporučilo jeho návrh za člena dozornej rady hlasmi všetkých prítomných.

V Trnave sa o TAVOSe diskutuje úplne otvorene

Maximálne otvorene pristupujú k otázkam TAVOSu v Trnave. Deň pred mimoriadnym rokovaním valného zhromaždenia sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta s poslancami a občanmi, kde sa hovorilo o situácii vo vodárenskej spoločnosti. Trnavské mestské zastupiteľstvo dostane informáciu o situácii v TAVOSe na stôl v podobe správy na rokovanie 23. júna.

Reklama

Dokumenty prerokované starou dozornou radou 18. mája boli primátorom Petrom Bročkom poskytnuté predsedom poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava začiatkom júna. Vyplýva z nich, že dozorná rada schválila analýzu vytvorenia 100 % dcérskej prevádzkovej spoločnosti resp. 100 % dcérskej servisnej spoločnosti, ktorú mala spoločnosť pripraviť v zmysle uznesenia riadneho valného zhromaždenia v minulom roku. Stará dozorná rada spoločnosti k analýze nemala námietky a jej znenie schválila. Dozorná rada rovnako schválila aj návrh na vytvorenie 100 % dcérskej servisnej spoločnosti a odporučila valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť prípravu vytvorenia 100 % dcérskej servisnej spoločnosti.

-th-

Populárne články