Úvod Aktuality Primátor Miloš Tamajka odmietol nasledovať transparentný príklad z Trnavy

Primátor Miloš Tamajka odmietol nasledovať transparentný príklad z Trnavy

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Riadne valné zhromaždenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa koná dnes 30. júna, ale primátor Miloš Tamajka o svojich krokoch poslancov vopred informovať odmietol website image in bulk. Úplne iná je situácia v Trnave, kde prvý muž radnice Peter Bročka poskytol na verejnú diskusiu a prerokovanie mestskému zastupiteľstvu podrobné podklady obsahujúce aj analýzu vytvorenia 100 % dcérskej prevádzkovej, respektíve servisnej spoločnosti TAVOS-u 삼성 갤럭시 앱 다운로드. Navyše nechal poslancov hlasovať o súhlase, respektíve nesúhlase s týmto pripravovaným rozdelením podniku na dve časti.

Primátor Miloš Tamajka chce poslancov mestského zastupiteľstva informovať o svojich krokoch až po dnešnom valnom zhromaždení Download cakewalk. Z analýzy rizík vytvorenia 100 % dcérskej prevádzkovej spoločnosti TAVOS-u, ktorú v Trnave predložil Peter Bročka okrem iného vyplýva, že kontrola miest a obcí nad prevádzkovateľom a zostavovaním cien vodného a stočného by bola výrazne obmedzená Download Aooni 3.0. V správe sa ďalej uvádzajú komplikácie v prípade spätného odovzdania majetku, finančné ciele prevádzkovateľa prevažujúce nad riadnou starostlivosťou o zverenú infraštruktúru a možné obmedzenie možnosti čerpania dotácií GearFit Manager.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Do úvahy prichádzajú dva modely rozdelenia spoločnosti. Okrem už spomínanej prevádzkovej spoločnosti je druhou možnosťou vytvorenie dcérskej servisnej spoločnosti vo forme poskytovateľa servisných služieb, ktoré by predstavovalo významné zníženie spomínaných rizík spojených so zriadením a súčasne získanie ďalších výhod href tag.

IMG_7486_resizeSituácia v Trnavskej vodárenskej spoločnosti, ktorej akcionármi sú obce z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, je v poslednej dobe značne komplikovaná chocolate. Nastalo viacero personálnych zmien, hovorí sa o strate kompetencií akcionárov i skrytej privatizácii, objavili sa anonymné listy a zvláštnou sa javí byť aj investícia TAVOS-u vo výške približne troch miliónov eur do výstavby City Areny v Trnave, kvôli ktorej si spoločnosť musela vziať pôžičku Download Alice.

„Budeme zisťovať, na základe čoho sme prostredníctvom TAVOSU podporovali developera pri jeho činnosti. Oslovíme City Arenu, vysvetlenie budeme požadovať aj od vedenia TAVOS-u Windows 7 sp1. Nielen ja, ale aj niektorí zamestnanci vodárenskej spoločnosti považujeme tieto aktivity za zvrátené,” uviedol Peter Bročka na tlačovej besede, o ktorej informoval portál trnava-live.sk

-lt- Zdroj: Informatívna správa o Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a ms 오피스 2010 한글판 다운로드. s., Piešťany (MSZ Trnava)

REKLAMA