Úvod Aktuality Primátor ani rada niektoré dotácie do kultúry neodobrili, zaoberať sa nimi budú...

Primátor ani rada niektoré dotácie do kultúry neodobrili, zaoberať sa nimi budú ešte poslanci

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Počas prvého kola výberu žiadateľov o dotáciu na svoju činnosť alebo projekt Komisia pre kultúru a názvoslovie na svojom zasadnutí 3 고독한 미식가 시즌5 다운로드. mája odporučila rozdeliť medzi 22 subjektov 29 651 €. Prekladatelia mali možnosť svoj eaktivity prísť aj osobne predstaviť, čo šesť z nich využilo a ďalší štyria sa ospravedlnili pre zaneprázdnenosť Mid 24 o'clock download. Zúčastnení členom komisie prezentovali projekty, vysvetlili im zámery jednotlivých žiadostí a zodpovedali otázky. Primátor, ktorý má posledné slovo pri žiadostiach do tisíc eur, sa s odporúčaním komisievšak úplne nestotožnil a dve dotácie neschválil.  O projektoch nad tisíc eur ešte pred zastupiteľstvom rokovala aj mestská rada, ktorá výber sedemčlennej komisie tiež neodobrila Office365 Excel Download. Posledné slovo ešte povedia poslanci.

Po schválení primátorom Milošom Tamajkom dotácie do 1000 eur v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity podľa odporúčania Komisie pre kultúru a názvoslovie dostanú od mesta títo žiadatelia: Tradičné ľudové umelecké remeslá 800 Eur na podujatie, ktorí prebieha v týchto dňoch na Kúpeľnom ostrove, Balneologické múzeum sumu vo výške 980 Eur na vydanie publikácie o  Starom Kláštore a jeho archeologickom prieskume,  Foto-Art-Nature (Yaro Kupčo) 600 Eur na výstavy v roku 2016, Spevácky zbor Coro Laudamus vo výške 700 Eur na prepravu členov zboru na vystúpenie na dvoch podujatiach v Českej republike 큐라 프로그램 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Tisícka bola schválená aj pre organizátorov Young art show, o euro menej dostane MC Úsmev na podujatie Noc svetiel 2016, mesto podporí sumou 1 000 Eur, určenou na 61 cj 서체. Piešťanský festival Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, dotáciu 600 Eur dostane aj Folklórna spevácka skupina Povoja na účasť na folklórnom festivale 생활코딩 동영상 다운로드. Členovia komisie a primátor odobrili tiež nákup hudobných nástrojov pre rodinu Hlbockých sumou 900 Eur, sedem stoviek schválili pre Prvý piešťanský pivovar na organizovanie tanečných večerov, na historickú jazdu vláčikom za o.z 마인크래프트 pc 최신버전 다운로드. Čango pôjde z mesta 600 eur a Folklórnemu súboru Máj tisícka pre členov na účasť na medzinárodnom festivale folklórnych tancov v Bali.

Primátor Miloš Tamajka neschválil dotáciu  pre o 교보문고 ebook 다운로드. z. Cesta pomoci na krojovaný Anna bál ani tisícku  na mestský kalendár podujatí, ktorý chcelo pripraviť o. z. Kvas. Spolu „zadotuje“ mesto dvanásť žiadateľov sumou 9 879 Eur 두사람 다운로드.

Bez názvu

Z prijatých žiadostí o dotácie nad tisíc eur Komisia pre kultúru a názvoslovie odporúčala poslancom finančne podporiť tieto projekty: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany na Československý festival „ Piešťanské rendezvous“ vo výške 3000 Eur, Cinematik, s.r.o 포코팡 apk 다운로드. na 11. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany, kde odporúčali schváliť sumu 5000 Eur,  pre Spevácky zbor Coro Laudamus, o.z. na jubilejný 10. ročník medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej piesne Vianočné impresie – Piešťany 2016 odobrili 1300 Eur, vyhoveli aj žiadosti Mestske knižnice mesta Piešťany, kde by malo ísť na Zázračný oriešok na cestách 1822 Eur. Pre B&R Group, s.r.o. na podujatie Cityfest Piešťany, ktorá žiadala 15-tisíc, odporučili poskytnúť 2500 Eur.

india9

Spoločnosti Slovensko – indického priateľstva na projekt Ganeško ide na Párty alebo Krása ukrytá v rozprávkach členovia navrhli dotáciu vo výške  400 Eur a tanečníčkam zo Shams, o.z. na festival Čaro Orientu – VII. ročník sumu 600 Eur.  Komisia odobrila aj poskytnutie tisícky pre TV PIEŠTANY production s.r.o. na vysielanie živých prenosov nedeľných bohoslužieb. Nadácii ADELI na charitatívny koncert ADELI odporučila poskytnúť 1500 Eur a v oblasti architektúry podporiť projekt Pre – um, o.z. Schody – nový priestor vo výške 1260 Eur. Členovia neodporúčali schváliť žiadosť TV KARPATY na spracovanie reportáži o kultúrnych podujatiach. Svoje rozhodnutie odôvodnili, že nie je v súlade s preferovanými oblasťami podľa §3, bod 2, písm. d) VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom. Člen komisie Pavol Pilař argumentoval aj tým, že ide o hlavnú podnikateľskú činnosť žiadateľa, ktorú vykonáva ako platenú službu na objednávku pre jednotlivé inštitúcie.


Podľa uznesení zo zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa konalo 10. mája členovia rady sa s odporúčaniami komisie nestotožnili, neschválili poskytnutie dotácie na Cinematik vo výške 3500 eur ani ostatné žiadosti, o ktorých hlasovali „en bloc“ a všetci členovia rady sa pri nich zdržali. Posledné slovo ohľadom týchto požiadaviek na dotácie ale budú mať ešte poslanci, ktorí zasadnú už budúci štvrtok 26. mája.

-red-, foto: archív PNky

 

REKLAMA