Connect with us

Aktuality

Prieskum SP: Viac ako polovica seniorov by prijala platenie parkovného pomocou SMS

Published

on

Reklama
Reklama

Pred časom sa medzi poslancami mestského zastupiteľstva rozprúdila debata o tom, či kupovať nové parkovacie automaty, alebo zaviesť v Piešťanoch SMS systém parkovania. Jej iniciátorom bol Michal Fiala (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany) a následne Remo Cicutto (nezávislý), ktorý navrhol uznesenie podľa, ktorého by mal mestský úrad v budúcom roku podniknúť kroky na zavedenie SMS parkovania. Diskusia sa viedla medzi poslancami Spoločne pre Piešťany už pred rokovaním zastupiteľstva na tému, či seniori, ktorých je v Piešťanoch značné množstvo, dokážu využívať tento systém. Seniorský parlament sa preto rozhodol zrealizovať prieskum, ktorý by zodpovedal túto otázku. Jeho výsledky prezentoval podpredseda SP Jiří Rais na rokovaní zastupiteľstva 26. novembra a odovzdal ich vedeniu mesta a poslancom.

S odbornou stránkou a prípravou prieskumu pomohol poslanec MsZ Peter Tremboš. Otázky dotazníka boli postavené širšie, tak aby boli zachytené názory seniorov mesta Piešťany na problematiku parkovania, pričom mohli vyjadriť aj pripomienky k ďalším oblastiam. Prieskum sa uskutočnil v mesiacoch október a november tohoto roka, pričom na otázky anketárov zo Seniorského parlamentu odpovedalo 254 respondentov.

SP-prieskum - pohlavie a vek

V prieskume o málo dominovali odpovede mužov a najpočetnejšou skupinou boli seniori vo veku 60-64 rokov.

„Seniorský parlament na svojej 2. plenárnej schôdzi 27. októbra rozhodol oficiálne o vykonaní prieskumu medzi občanmi staršími ako 60 rokov, ktorého cieľom bolo zistiť názory seniorov na problematiku parkovania v meste a platenia parkovania pomocou sms správ. Na tejto téme sme však pracovali už dlhšie. Dotazník, ktorý sme pripravili obsahoval 12 otázok. Prvých sedem bolo zameraných na zisťovanie pohlavia veku, dosiahnutého vzdelania, približného miesta bydliska, dĺžku bývania v Piešťanoch, ekonomickú aktivitu respondentov a používania motorového vozidla. Následne boli respondenti – vodiči dopytovaný na spôsob parkovania a možnosti platenia,“ vysvetľuje podpredseda Seniorského parlamentu Jiří Rais.

Z oslovených respondentov 69 percent používa motorové vozidlo. Čo sa týka parkovania z nich 52 % využíva na parkovanie v centre mesta platené parkoviská, iba 3 % používajú parkovací automat. Z oslovených 15 % z rôznych dôvodov neplatí za parkovanie a až 30 % sa snaží v centre neparkovať. V mieste bydliska až 62 % obyvateľov odpovedalo, že na parkovanie využíva verejné priestranstvo.

Reklama

5 SP-prieskum - parkov v centre

Otázky na základný dôvod, prečo sa prieskum realizoval, priniesli zaujímavé čísla. Až 87 % respondentov využíva mobilný telefón na zasielanie SMS správ,  55 % by prijalo takýto spôsob uhrádzania poplatkov za parkovanie.

6 SP-prieskum - mobil

6 SP-prieskum - SMS

V závere dotazníka mali respondenti možnosť uviesť svoje pripomienky. Najčastejšie sa opakovali návrhy na vybudovanie nových cyklotrás, zvyšovanie počtu parkovacích miest v konkrétnych lokalitách, vybudovanie parkovacích domov, návrhy na opravu ciest a chodníkov, zlepšenie práce Mestskej polície a zavedenie bezplatného parkovania pre obyvateľov Piešťan.7 SP-prieskum - navrhy

Všetky tabuľky prieskumu a vyhodnotenie nájdete tu.

-th-

Populárne články