Úvod Aktuality Pri prechádzke našiel lebku, trčala z turistického chodníka

Pri prechádzke našiel lebku, trčala z turistického chodníka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
REKLAMA

Bežná turistická vychádzka Štefana Kubovčíka s dcérou na Kostolec sa na začiatku roka zmenila na napínavý zážitok, na turistickom chodníku totiž narazili na časť vyčnievajúcej lebky Download the Cultshow Saga Collection. V marci archeológovia Krajského pamiatkového úradu v Trnave mikrosondážou preskúmali lebku a zistili, že je súčasťou kostry, v polovici októbra sa vrátili, aby preskúmali celý hrob mr one day. Objavili kostrové pozostatky v skrčenej polohe, pričom v zásype našli množstvo pravekých črepov, a tiež bronzový alebo medený zliatok a pukličku 레지던트 이블3 다운로드. Okolo nálezu pritom prešlo množstvo ľudí a lebke, ktorá pripomínala kameň, nevenovali žiadnu pozornosť.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Knebl
Buenos pizza  burger

„Na Kostolci sa pochovávalo v mladšej bronzovej dobe v rokoch 1300 až 1000 pred našim letopočtom, našlo sa tu 13 kostrových hrobov autoset. Z osídlenia lokality velatickou kultúrou, v stredoveku od 2. polovice 9. do 2. polovice 15. storočia bolo objavených dohromady a 1573 hrobov a v novoveku od poslednej tretiny 16 원산지관리사 기출문제 다운로드. storočia do 2. tretiny 19. storočia je datovaných 324 hrobov. Vzhľadom na absenciu hrobovej prílohy môže hrob pochádzať z mladšej bronzovej doby, ale aj včasného stredoveku,“ informujú na webových stránkach KPÚ pamiatkári 안드로이드 자막 다운로드.

Nálezcovia archeologických predmetov od štátu často získajú nemalé peniaze, nakoľko môžu dostať až 100 percent vyčíslenej hodnoty artefaktov 32비트 익스플로러. V prípade kostrového hrobu, v ktorom neboli nájdené iné artefakty pri Kostolci sa presná suma vyčísliť nedá a tak peniaze vyplatené nebudú Guardian game.

Náhodný nález bronzovej čepele vo Váhu z júla 2017, bol vôbec prvým známym nálezom takéhoto predmetu v trnavskom kraji a piaty na Slovensku Free Windows xp. Dýky na palici sú spájané s únětickou kultúrou staršej bronzovej doby (1900 – 1800 p. n. l.) a jadro ich výskytu je v strednej Európe 빌리진 다운로드. Archeológovia KPÚ Trnava s dobrovoľníkmi z dvoch organizácií vykonali na mieste nálezu dôkladný prieskum, ale našli tam iba novoveké predmety. Nálezcovi bude v tomto prípade vyplatené nálezné za ohlásenie nálezu v zmysle pamiatkového zákona.

-lt/Zdroj: pamiatky.sk, cas.sk/Foto: pamiatky.sk-

REKLAMA