Connect with us

Aktuality

Pri prechádzke našiel lebku, trčala z turistického chodníka

Published

on

Reklama
Reklama

Bežná turistická vychádzka Štefana Kubovčíka s dcérou na Kostolec sa na začiatku roka zmenila na napínavý zážitok, na turistickom chodníku totiž narazili na časť vyčnievajúcej lebky. V marci archeológovia Krajského pamiatkového úradu v Trnave mikrosondážou preskúmali lebku a zistili, že je súčasťou kostry, v polovici októbra sa vrátili, aby preskúmali celý hrob. Objavili kostrové pozostatky v skrčenej polohe, pričom v zásype našli množstvo pravekých črepov, a tiež bronzový alebo medený zliatok a pukličku. Okolo nálezu pritom prešlo množstvo ľudí a lebke, ktorá pripomínala kameň, nevenovali žiadnu pozornosť.

„Na Kostolci sa pochovávalo v mladšej bronzovej dobe v rokoch 1300 až 1000 pred našim letopočtom, našlo sa tu 13 kostrových hrobov. Z osídlenia lokality velatickou kultúrou, v stredoveku od 2. polovice 9. do 2. polovice 15. storočia bolo objavených dohromady a 1573 hrobov a v novoveku od poslednej tretiny 16. storočia do 2. tretiny 19. storočia je datovaných 324 hrobov. Vzhľadom na absenciu hrobovej prílohy môže hrob pochádzať z mladšej bronzovej doby, ale aj včasného stredoveku,“ informujú na webových stránkach KPÚ pamiatkári.

Reklama

Nálezcovia archeologických predmetov od štátu často získajú nemalé peniaze, nakoľko môžu dostať až 100 percent vyčíslenej hodnoty artefaktov. V prípade kostrového hrobu, v ktorom neboli nájdené iné artefakty pri Kostolci sa presná suma vyčísliť nedá a tak peniaze vyplatené nebudú.

Náhodný nález bronzovej čepele vo Váhu z júla 2017, bol vôbec prvým známym nálezom takéhoto predmetu v trnavskom kraji a piaty na Slovensku. Dýky na palici sú spájané s únětickou kultúrou staršej bronzovej doby (1900 – 1800 p. n. l.) a jadro ich výskytu je v strednej Európe. Archeológovia KPÚ Trnava s dobrovoľníkmi z dvoch organizácií vykonali na mieste nálezu dôkladný prieskum, ale našli tam iba novoveké predmety. Nálezcovi bude v tomto prípade vyplatené nálezné za ohlásenie nálezu v zmysle pamiatkového zákona.

-lt/Zdroj: pamiatky.sk, cas.sk/Foto: pamiatky.sk-

Populárne články