Úvod Aktuality Pri používaní pyrotechniky dodržiavajte tieto zásady, predídete zraneniam

Pri používaní pyrotechniky dodržiavajte tieto zásady, predídete zraneniam

REKLAMA

Pyrotechnika a nádherné ohňostroje na významných podujatiach sa pomaly stávajú tradíciou. Na takýchto podujatiach sa o prípravu a odpálenie ohňostroja starajú vyškolení odborníci 국제시장 영어자막 다운로드. S pyrotechnikou počas Silvestra však manipuluje kdekto. Preto často dochádza k nešťastiam. Výrobky zábavnej pyrotechniky sú predmety, ktoré obsahujú výbušninu a sú určené na vytvorenie špeciálnych efektov – či už zvukových, svetelných, dymových a podobne iptime searcher. Mnohí už na ňu doplatili úrazmi rúk, tváre, poškodeným zrakom a neraz aj životom. Ak sa aj po Silvestri chcete pozerať na televíziu zdravými očami či zaväzovať si šnúrky na topánkach vlastnými rukami, nemali by ste riskovať 사탄의인형 2019 다운로드.

Predovšetkým deti treba poučiť ako bezpečne narábať so zábavnou pyrotechnikou. Deti sa tešia na Silvestrovskú kanonádu, dožičme im ju, ale buďme pri nich a dodržiavajme zásady správneho používania pyrotechniky 바이트 계산기 다운로드.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl

Zásady správneho používania pyrotechniky.

1. Deti smú manipulovať so zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti dospelého človeka 화이트 라이언 찰리 다운로드.

2. Všimnite si na najrozšírenejšom druhu – pirátoch – jej označenie: pyrotechnika II.triedy. Do tejto triedy patria okrem pirátov, ktorých odborný názov je petarda, tiež minivýbušky aj rímske sviece, fontány, gejzíry, rakety s náplňou farebných svetlíc a iné Modern Combat. Podľa vyhlášky banského úradu o výbušninách túto pyrotechniku môže nadobúdať a používať len osoba staršia ako 18 rokov.

3 Parasitic Water Part 1. Deti a mládež do 18 rokov môžu používať len pyrotechniku I.triedy – prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, lietajúce motýle, ohňopády a blikavky, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety helix jump 다운로드.

4. Pri kúpe zábavnej pyrotechniky si treba dávať pozor na to, čo kupujete. Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom War frame download. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie.

5. Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela Encloud.

6. Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte.

7. Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte.

8. Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí.

9. Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné.

10. Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja – starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psíky veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte preto ohľaduplní.

-TS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove/Foto: archív-

REKLAMA