Úvod Aktuality Pracovné miesta vs. dopravné zaťaženie. Pripoja Priemyselný park v Bašovciach na diaľnicu...

Pracovné miesta vs. dopravné zaťaženie. Pripoja Priemyselný park v Bašovciach na diaľnicu cez Piešťany?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Štyri haly budú určené na strojárenskú výrobu, ľahký priemysel a logistiku. Investor sľubuje vytvorenie najmenej 200 pracovných miest. Priemyselný areál má stáť v katastri obce Bašovce, ale jeho cestné spojenie s diaľnicou vedie cez Piešťany Hangul word processor.

Blízko piešťanského letiska, medzi diaľnicou a železnicou, má do dvoch rokov vyrásť priemyselný park s rozlohou 22 hektárov. Územný plán obce Bašovce to dovoľuje, ale ten piešťanský je nutné pred začiatkom výstavby zmeniť volume booster. Nepočíta totiž s prístupovou komunikáciou medzi priemyselným areálom a Orviskou cestou.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Investor ju chce vybudovať a napojiť na ulice Obchodná, Priemyselná a Vrbovská 세카이노 오와리 다운로드. Mestské zastupiteľstvo tento jeho zámer pred rokom odmietlo.

Podľa informácií, ktoré zverejnila Piešťany TV (video nižšie), bude výstavba areálu zrejme čoskoro témou rokovania mestských poslancov tout from the stars. Niektorí z nich v reportáži s odvolaním na vytvorenie nových pracovných miest naznačili, že by zmenu územného plánu podporili.

Obyvatelia lokality, cez ktorú má byť areál napojený na diaľnicu, sa obávajú najmä hluku 기생수 다운로드. Investor predpokladá, že denne dopravné zaťaženie by sa zvýšilo o 25 nákladných a 100 osobných vozidiel (vrátane áut do 3,5 tony). Odborná štúdia, ktorú si nechal vypracovať, počíta s nárastom hluku z dopravnej obsluhy do 0,6 dB 오페라 스트리밍 다운로드. „Uvedený nárast hluku je z hľadiska subjektívneho vnímania sluchom nevýznamný, z objektívneho hľadiska sa rozdiel hladín hluku pohybuje v rámci pásma rozšírenej neistoty bežného merania hluku,“ uvádza autor štúdie 윈도우7 폰트 다운로드.

Obavy však vyvoláva aj miera dopravného zaťaženia cesty, ktorá vedie po Obchodnej, Priemyselnej a Vrbovskej ulici. Aj preto bolo pred rokom stanovisko Odboru výstavby a dopravy Mestského úradu Piešťany k tomuto zámeru zamietavé: „Navrhované riešenie dopravného napojenia predmetného priemyselného parku, ktoré bude mať dopad na zvýšenie dopravného zaťaženia nákladnou dopravou, prichádzajúcou do tohto parku po predmetných komunikáciách, nie je akceptovateľné Warlock Hack Download. Taktiež nie je akceptovateľné dopravné zaťaženie iných komunikácií v tejto časti mesta Piešťany dopravou z navrhovaného priemyselného parku Bašovce.“

Text: Martin Palkovič

REKLAMA