Connect with us

Aktuality

Poslaneckú kanceláriu ľudia využívajú, na pretrase aj ochrana prameňov

Published

on

Reklama

Poslanecká kancelária na mestskom úrade, ktorú otvorili každú stredu na stretnutie s občanmi poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany, navštívilo počas prvých dvoch konzultácií osem obyvateľov mesta. Sedem z nich prednieslo svoje podnety, jeden sa nevedel dočkať a odišiel. Ich námety boli rôzne – od cintorínskych služieb, cez využitie nehnuteľností, starostlivosť o zeleň až po problematiku ochrany termálnych prameňov, kde sa aj poslanci dozvedeli dôležité informácie…

radnica

Reklama

Poslaneckou dvojicou, ktorí  “slúžili” v stredu 14. januára, boli Zita Bruncková a Ján Jánošík. Od tretej do štvrtej prišli do kancelárie dvaja občania. Prvá návštevníčka žiadala, aby Mestské zastupiteľstvo (MsZ) aktualizovalo prevádzkový poriadok pohrebísk a znížilo poplatky v cenníku pohrebných služieb, v zmysle petície, ktorú podpísalo 3800 Piešťancov.  Zaujímalo ju aj, prečo nie sú doplnené informácie do Virtuálneho cintorína. Navrhla tiež, aby hlavný kontrolór mesta uskutočnil ekonomický, personálny a procesný audit a aby definoval, či podľa jednotlivých aktivít mesta nejde o podnikateľskú činnosť.  Obyvateľka Piešťan si takisto myslí, že mesto by malo zabezpečiť viac nádob na separovaný odpad, čím by sa znížili náklady na spracovanie komunálneho odpadu. Jej návrhy poslanci zaznamenali a predložia na riešenie príslušným referátom mestského úradu.

dusicky9

Reklama

Ďalšia návštevníčka poslaneckej kancelárie  požiadala, aby poslanci iniciovali zrušenie uznesenie o zbúraní budovy bývalej školy na Adama Trajana a podporili jej využitie na verejno-prospešný účel. Napríklad na zriadenie Rodinného centra, o ktoré v roku 2006 malo záujem jedno z kresťanských občianskych združení. Malo vraj i pripravený projekt s možnosťou získať zdroje zo zahraničia.

O týždeň neskôr už využili hodinu pre verejnosť v poslaneckej kancelárii štyria občania. Ich podnety si vypočuli poslanci Eva Wernerová a Denis Kristek. Prvý návštevník sa chcel poradiť ohľadom uverejnenia plagátu k referendu, to však v právomoci poslancov nie je. Ďalšie dve obyvateľky Piešťan zaujímalo, kto má na starosti koncepciu zelene na Službách mesta Piešťany  a tiež sa informovali  dokedy bude trvať plošný zákaz výrubu stromov, ktorý je podľa nich neopodstatnený a upozornili, že v prípade problémov sa takéto výruby môžu robiť len do konca marca. Poslankyňa Eva Wernerová ich podnety predloží Komisii pre životné prostredie a bude žiadať odpoveď aj od primátora.

Ďalší podnet sa tiež týkal zelene, tentoraz išlo o presvetlenie vnútrodvora medzi Námestím SNP a Royovou ulicou, kde sú podľa obyvateľky jedného z domov dospelé husté stromy sú doslova nalepené na steny a okná a celý deň musia svietiť.  Aj týmto prípadom sa bude zaoberať komisia MsZ a príslušný referát radnice.

strom1

Takzvané problémové stromy by mali byť odstránené do konca zimy.

Predposledný návštevník prišiel poslancov informovať o novej vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorú aj priniesol so sebou. Podľa navrhovanej právnej normy sa pásmo ochrany termálnych zdrojov rozširuje. Zrejme bude zakázané akékoľvek ďalšie čerpanie z horizontov termálnej vody, do ktorého spadajú aj okolité obce a tiež okolie Lodenice, kde bol v minulých rokoch uskutočnený termálny vrt a plánovaná výstavba kúpaliska.

Vyhlášku by malo mesto pripomienkovať do 6. marca, pričom žiadosť o pripomienkovanie bola vystavená 7. januára tohto roku. Do platnosti by mala vyhláška vstúpiť  1. júla 2015. Poslanci sa touto podľa nich nadmieru dôležitou témou budú ďalej zaoberať (viac v samostatnom pripravovanom článku) a chcú navrhnúť, aby sa k vyhláške vyjadrili okrem spracovateľov hydrogeologického prieskumu z roku 2013, na ktorý sa návrh odvoláva, aj ďalší odborníci.

termalny vrt vku

Nový termálny vrt v bývalom Vojenskom kúpeľnom ústave začali využívať v minulom roku

Posledný z príchodzích sa nemohol dočkať, kedy príde na rad a pred zatvorením mestského úradu odišiel.

Otvorená bude poslanecká kancelária aj dnes, v stredu od 15,00 do 16,00 h, pričom referáty Mestského úradu pracujú do 16,30 a klientske centrum až do 17,30 h, takže k podnetom sa môžu vyjadriť aj zodpovední pracovníci MsÚ. S obyvateľmi sa tento týždeň stretnú poslanci Adriana Drahovská a Michal Fiala.

Poslanecká kancelária funguje na Mestskom úrade v Piešťanoch už od roku 2012. Jej vznik inicioval vtedajší poslanec Mestského zastupiteľstva a súčasný viceprimátor mesta Piešťany, Michal Hynek. Poslanci na jeho návrh schválili Uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 73/2012. Poslanecká kancelária je odvtedy zriadená v priestoroch malej zasadačky na druhom poschodí Mestského úradu v Piešťanoch. Využívať ju môžu všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Termín si dohodnú vopred v Kancelárii primátora.

(red)

 

Populárne články