Úvod Aktuality Poslanci zasadnú v novembri až dvakrát, tento štvrtok budú rozhodovať o úvere

Poslanci zasadnú v novembri až dvakrát, tento štvrtok budú rozhodovať o úvere

REKLAMA

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, budú v tomto mesiaci zasadať až dvakrát. Pôvodne  plánované zasadnutie sa malo uskutočniť už tento štvrtok 19 한컴오피스 체험판 다운로드. novembra. Vedenie mesta na rokovaní Mestskej rady minulý utorok (ktoré malo byť tiež pôvodne už 3. novembra, avšak z organizačných dôvodov bolo presunuté o týždeň neskôr) oznámilo, že riadne zasadnutie sa uskutoční až 26 Windows Video. novembra. Už o pár dní v piatok však dostali poslanci pozvánku aj na tento štvrtok 19. novembra. Ich najbližšie štvrtkové stretnutie o 14,00 h v zasadačke Mestského úradu bude mať ale na programe v podstate iba jediný bod – schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia 플로 음악 다운로드.

poslanciOkrem tohto bodu sú zo zákona súčasťou programu aj Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ten však úrad pre tento štvrtok vyriešil takýmto vyjadrením: „Vzhľadom na posuny termínov rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany budú uvedené materiály predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 26.11.2015.“ Ďalšími pravidelnými povinnými súčasťami zasadnutia sú aj Pripomienky a dopyty obyvateľstva, Rôzne a Interpelácie Windows 10 Minesweeper.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Hlavným dôvodom zasadnutia je však 4. bod programu:   Prekleňovací úver na financovanie projektu: „Obnova verejného osvetlenia v meste  Piešťany“ zo schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok bts Idol download. Návrhom sa zaoberala aj Mestská rada v utorok 10. novembra, ktorá prijatie úveru síce odporúčala schváliť, žiadnu z predložených ponúk od bánk ako Slovenská sporiteľňa, VÚB a ČSOB však nevybrala na schválenie 시저3 다운로드. Člen rady Tomáš Hudcovič pri hlasovaní poukázal na to, že Komisia pre financie a podnikanie žiadala vypracovanie analýzy ponúk od jednotlivých bánk a jej predloženie rade, na rokovaní však dostali len kópie ponúk jednotlivých bánk White Witch Exhibition.

Na rokovanie zastupiteľstva je na webovej stránke mesta zverejnený obsahovo iný materiál ako dostali poslanci e-mailom Last Jury Book. Ani jeden z nich však neobsahuje požadovanú analýzu indikatívnych ponúk, ktorá by im mala pomôcť v správnom rozhodnutí.

Program a pozvánka na druhé novembrové rokovanie mali byť prístupné verejnosti na stránke mesta už v piatok 20 어도비 플래시 cs4 다운로드. novembra.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa

REKLAMA