Connect with us

Aktuality

Poslanci zasadnú v novembri až dvakrát, tento štvrtok budú rozhodovať o úvere

Published

on

Reklama
Reklama

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, budú v tomto mesiaci zasadať až dvakrát. Pôvodne  plánované zasadnutie sa malo uskutočniť už tento štvrtok 19. novembra. Vedenie mesta na rokovaní Mestskej rady minulý utorok (ktoré malo byť tiež pôvodne už 3. novembra, avšak z organizačných dôvodov bolo presunuté o týždeň neskôr) oznámilo, že riadne zasadnutie sa uskutoční až 26. novembra. Už o pár dní v piatok však dostali poslanci pozvánku aj na tento štvrtok 19. novembra. Ich najbližšie štvrtkové stretnutie o 14,00 h v zasadačke Mestského úradu bude mať ale na programe v podstate iba jediný bod – schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

poslanciOkrem tohto bodu sú zo zákona súčasťou programu aj Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ten však úrad pre tento štvrtok vyriešil takýmto vyjadrením: „Vzhľadom na posuny termínov rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany budú uvedené materiály predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 26.11.2015.“ Ďalšími pravidelnými povinnými súčasťami zasadnutia sú aj Pripomienky a dopyty obyvateľstva, Rôzne a Interpelácie.

Hlavným dôvodom zasadnutia je však 4. bod programu:   Prekleňovací úver na financovanie projektu: „Obnova verejného osvetlenia v meste  Piešťany“ zo schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Návrhom sa zaoberala aj Mestská rada v utorok 10. novembra, ktorá prijatie úveru síce odporúčala schváliť, žiadnu z predložených ponúk od bánk ako Slovenská sporiteľňa, VÚB a ČSOB však nevybrala na schválenie. Člen rady Tomáš Hudcovič pri hlasovaní poukázal na to, že Komisia pre financie a podnikanie žiadala vypracovanie analýzy ponúk od jednotlivých bánk a jej predloženie rade, na rokovaní však dostali len kópie ponúk jednotlivých bánk.

Na rokovanie zastupiteľstva je na webovej stránke mesta zverejnený obsahovo iný materiál ako dostali poslanci e-mailom. Ani jeden z nich však neobsahuje požadovanú analýzu indikatívnych ponúk, ktorá by im mala pomôcť v správnom rozhodnutí.

Reklama

Program a pozvánka na druhé novembrové rokovanie mali byť prístupné verejnosti na stránke mesta už v piatok 20. novembra.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa

Populárne články