Úvod Aktuality Poslanci budú schvaľovať aj nového šéfa Služieb či dotácie do športu

Poslanci budú schvaľovať aj nového šéfa Služieb či dotácie do športu

REKLAMA
Mlyny

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa po prázdninách uskutoční prvýkrát vo štvrtok 1. októbra v Mestskej knižnici mesta Piešťany. Poslanci začnú rokovať o čosi skôr, ako bývalo zvykom, už o 12 – tej hodine. O zmenu žiadali sami členovia MsZ, pretože rokovanie sa často predlžovalo do neskorých nočných hodín. Na programe majú tento štvrtok opäť skoro tri desiatky bodov. Okrem plnenia uznesení, pripomienok a dopytov obyvateľov budú hneď na úvod schvaľovať vymenovanie nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany či návrhy na rozdelenie stotisícovej dotácie do športu.

Služby mestaPo nich budú pokračovať v programe napríklad aj schvaľovaním Štatútu redakčnej rady periodika Radnica informuje, ďalej návrhom Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti a zaoberať sa budú aj Zmenami a doplnkami územného plánu mesta Piešťany po jeho aktualizácii. Medzi ďalšími bodmi sú tiež návrhy na vyradenie nepotrebného majetku, ďalej požiadavky na odkúpenie či predaj pozemkov ale i usporiadanie viacerých majetkoprávnych vzťahov.

Domoss jesen 2019

Poslanci tiež rozhodnú o zaradení do predaja bývalý dom brannej výchovy na Žilinskej cesta. Budovu, ktorá bola skolaudovaná v roku 1990 mesto ponúkalo na predaj už minulý rok za približne milión eur. Podľa nových podmienok by sa mal úrad uspokojiť s minimálnou sumou 800 tisíc eur.

Medzi posledné body programu zaradila radnica aj informácie o predaji akcií Prima banky, za ktoré ponúkli začiatkom roka majitelia 600 eur/kus. Spolu by tak mesto pri predaji získalo 22 800 eur. Ponuku mesto neakceptovalo, vo verejnej obchodnej súťaži však do konca júla nebola mestskému úradu doručená žiadna ponuka a obchodná verejná súťaž bola neúspešná.

IMG_7075V auguste opäť poslala Prima banka mestu ponuku na odkúpenie akcií, tentoraz v nižšej cene 585,00 € za akciu, celkovo 22 230 €. Ponuka platí do 15.októbra. Na bratislavskej burze majú akcie kurz 628,17 € za kus. Mesto sa tak musí rozhodnúť, či 38 akcií predá majiteľom alebo vyhlási novú súťaž.

Pred klasickými bodmi Rôzne a Interpeláciami poslancov sa zastupiteľstvo bude zaoberať ešte možnosťou oživenia Mirkoregiónu Zelená cesta Piešťany – Vrbové, a tiež správou hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol. Všetky predkladané materiály nájdete tu.

Zdroj: www.piestany.sk/red, foto: L. Turňa, A. Drahovská

REKLAMA