Connect with us

Aktuality

Pokus číslo dva o vyhlásenie parku za národnú kultúrnu pamiatku

Published

on

Reklama
Reklama

Vlani v januári Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal rozhodnutie o vyhlásení piešťanského mestského parku za národnú kultúrnu pamiatku. Ministerstvo kultúry obdržalo viacero odvolaní voči tomuto rozhodnutiu a následne ho v máji 2010 zrušilo s odôvodnením, že pamiatkári postupovali podľa nesprávneho paragrafu. Pred týždňom začal Pamiatkový úrad SR ďalší pokus o vyhlásenie piešťanského mestského parku za národnú kultúrnu pamiatku, tým že zverejnil verejnú vyhlášku o oznámení začatia správneho konania vo veci vyhlásenia parku za NKP.

[singlepic id=9443 w=320 h=240 float=left]Podľa pamiatkového úradu je piešťanský park ojedinelým príkladom mestského kúpeľného parku, ktorý vznikol postupným narastaním plochy až do dnešnej rozlohy a s postupným dopĺňaním budov, hlavne s kultúrno-spoločenským využitím. Je výrazným urbanistickým prvkom spájajúcim mesto s vodným tokom a pozostatkom lužných lesov so zachovanými architektonickými kompozičnými prvkami z čias jeho vzniku z konca 19. začiatku 20. storočia.

„ Mestský park má svoju historickú hodnotu. Pokiaľ bude vyhlásený za NKP zvyšuje sa jeho ochrana proti poškodeniu, zničeniu a za udržiavanie dobrého stavu. Ochrana  kultúrnych pamiatok však prináša obmedzenia predovšetkým ich vlastníkom, preto je potrebné si uvedomiť čo je predmetom ochrany. Vlastník je povinný vykonávať na [singlepic id=9444 w=320 h=240 float=right]svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky, užívať ju v súlade s jej pamiatkovou hodnotou, sprístupniť  ju za účelom výskumu a dokumentovania atď. Okrem povinností dáva súčasná legislatíva  aj určité výhody a úľavy. Napríklad je možné žiadať o poskytnutie štátnej pomoci prostredníctvom finančných príspevkov,“ vysvetľuje Eva Pobjecká, vedúca odboru správy Mestského úradu v Piešťanoch.

Hranicami parku je zo severu Kuzmányho ulica, z východu Nábrežie Ivana Krasku, z juhu je areál parku vymedzený komunikáciou, ktorá tvorí pokračovanie Kolonádového mosta a z juhozápadu park bezprostredne susedí so zástavbou na ulici Beethovenova. Západnú hranicu parku tvorí ulica Pod Párovcami.

Reklama

[singlepic id=9447 w=320 h=240 float=center]Vlastníkmi pozemkov, ktoré by mali byť vyhlásené za NKP sú Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, TAVOS, Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva hospodárstva a Národného osvetového centra, Rímskokatolícka cirkev, spoločnosť SATEX International a Anna Veselá. Účastníci správneho konania vo veci vyhlásenia parku za NKP majú teraz možnosť svoje pripomienky a návrhy uplatniť písomne na Pamiatkovom úrade SR.

Voči prvému rozhodnutiu o vyhlásení parku za národnú kultúrnu pamiatku v januári 2010 sa odvolali v zákonnej lehote Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., spoločnosť SATEX International, s. r. o. a pani Anna Veselá. Námietky odvolávajúcich sa účastníkov konania majú takmer 25 strán.  Podľa Ing. arch. Dariny Bróskovej z Pamiatkového úradu SR, vyčítali odvolávajúci sa úradu procesné nedostatky a všetci tvrdili, že práve ich parcely nemajú žiadne pamiatkové hodnoty, a že ich úrad preukázal nedostatočne.

Ak sa Pamiatkovému úrad SR podarí na druhý pokus vyhlásiť mestský park za národnú kultúrnu pamiatku, mal by byť park výraznejšie chránený pred tlakmi na širšiu výstavbu na jeho území, na ktoré upozorňujú napríklad autori publikácie Mestský park v Piešťanoch – Podmienky základnej ochrany. Viac sa dočítate tu.

Autor: ht Ilustračné foto : hugophoto agency

[nggallery id=449]

Populárne články