Connect with us

Aktuality

Počet spadnutých stromov v parku rastie, je nutné jasne povedať ako ďalej

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany vynakladá ročne na údržbu zelene viac ako pol milióna eur. Deje sa tak predovšetkým prostredníctvom Služieb mesta Piešťany.  Piešťany sa pýšia titulom mesto zelene a stromov, avšak stav mnohých z nich nie je optimálny. Pri búrkach a silnom vetre v posledných rokoch začína padať stále viac stromov. Zlá situácia je predovšetkým v Mestskom parku, kde tento rok spadli už štyri. Jeden z pádov sa odohral aj v tesnej blízkosti ľudí, pričom sa našťastie nikomu nič nestalo, avšak táto udalosť bola zdvihnutým varovným ukazovákom.

V roku 2016 bolo v parku vyrúbaných sedem stromov zo zdravotných dôvodov a jeden ďalší spadol, v tomto roku už SMP evidujú štyri spadnuté stromy a realizovaných bolo rovnako sedem výrubov. Medzi stovkami stromov sa môže tento počet zdať zanedbateľný, ale kameňom úrazu je práve údržba a výruby týkajúce sa množstva prestarnutých drevín v havarijnom stave, ktoré hrozia pádom.

Reklama

Podľa riaditeľky Služieb mesta Piešťany Hany Dupkaničovej je balík peňazí týkajúci a údržby 17 hektárov Mestského parku súčasťou rozpočtu na celú zeleň v meste, ktorá predstavuje približne 120 hektárov.  O zlej situácii so stromami v Mestskom parku sa hovorí už niekoľko rokov. Aj preto bola v roku 2012 zrealizovaná architektonická súťaž na obnovu parku, kde uspel návrh kolektívu autoriek Ivany Kučírkovej, Dominiky Letkovej, Kláry Nepustilovej a Evy Teplickej. Vznikol projekt, ktorý však pre veľké investičné náklady presahujúce štyri milióny eur zatiaľ nebol zaradený k realizácii v rozpočte mesta. 

Predovšetkým zo strany Služieb mesta Piešťany, ktoré sa o park starajú, bola iniciatíva rozčleniť jestvujúci projekt na čiastkové segmenty a etapy, tak aby sa dal realizovať postupne vrámci finančných možností mesta. Autorky projektu sa so zástupcami Mesta Piešťany stretli v apríli 2016, keď boli na rokovanie s účasťou viacerých zainteresovaných strán, vyzvané na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva z februára 2016, ktoré predkladali poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany. Mestskému úradu ukladalo „zabezpečiť rozčlenenie projektu obnovy mestského parku do menších etáp v spolupráci s autorkami projektu tak, aby bola postupne realizovateľná“. Ďalšie rokovania ani kroky podľa vyjadrenia Evy Teplickej nenasledovali.

Reklama

„Predmetom bola diskusia nad možným spôsobom postupnej realizácie obnovy parku. Prítomní sa predbežne dohodli na ďalšom rokovaní. To sa už následne neuskutočnilo, takže nevieme, v akom stave je to v súčasnosti. Ako autori projektu obnovy parku sme stále pripravení pomôcť realizovať kroky, ktoré boli navrhnuté v projektovej dokumentácii. Faktom je, že park bol už v roku 2014 v havarijnom stave. Chýba mladá generácia stromov, ktorá v budúcnosti nahradí prestarnuté jedince. Výruby boli celoplošne zastavené. Bez nich však nie je možné park revitalizovať. Projekt obnovy sa podľa spracovanej projektovej dokumentácie v súčasnosti nerealizuje. Pokiaľ máme správne informácie, všetky úpravy a zmeny prebiehajúce v parku v súčasnosti spadajú do bežnej údržby na jestvujúcich vegetačných prvkoch. Nové výsadby sa nerealizujú, park ešte viac starne a tak je jeho budúcnosť vážne ohrozená,“ uviedla vo svojej odpovedi krajinná a záhradná architektka Eva Teplická.

Podľa nej tiež v prípade opätovného otvorenia témy obnovy parku, bude potrebné aktualizovať inventarizáciu drevín vo väzbe na už odstránené dreviny a s ohľadom na ich súčasný stav. Bude potrebné identifikovať aktuálny počet stromov, nutných výrubov a samozrejme aktualizovať projektovú dokumentáciu. Obnova historicky cenného a zároveň chráneného parku zostáva nateraz otázna, jasné je však to, že kvôli svojej finančnej náročnosti bude musieť byť určite realizovaná postupne vo viacerých etapách.

Do článku sme chceli zakomponovať aj pohľad kompetentných z Mesta Piešťany na túto tému a plán obnovy parku, avšak odpovede na otázky, ktoré sme adresovali hovorkyni Eve Bereczovej 24. októbra, sme ani po mesiaci nedostali. Možné je tak povedať len to, že v pripravovanom rozpočte na rok 2018 je na položke Revitalizácia – mestský park naplánovaných 50 000 eur. Tento rok Mesto Piešťany zabezpečilo dodávateľsky ošetrenie stromov v okolí detského ihriska, mohutných topoľov na okraji mestského parku a líp na ulici Pod Párovcami. Ich životnosť sa tak predĺžila o pár rokov, avšak zdravotný stav stromov v topoľovej aleji nie je dobrý. Podľa odborníkov skôr, či neskôr bude musieť dôjsť k jej výrubu a nahradeniu novými stromami.

-lt- Ilust. foto: SMP, -th-

Populárne články