Connect with us

Aktuality

Plavci spustili petíciu za zachovanie krytého bazéna, veci sa hýbu

Published

on

Reklama
Reklama

Už viac ráz sa hovorilo o tom, že posledný plavecký krytý bazén v Piešťanoch, ktorý funguje v hoteli Sĺňava, skončí. Zatiaľ sa tak nestalo, avšak obavy plavcov a vodných pólistov majú tento raz naozaj reálne kontúry. Prevádzkovateľ totiž informoval vedenie mesta o zámere ukončiť prevádzku stratového bazéna. Zástupcovia plaveckých športov preto spustili petíciu za zachovanie krytého bazéna. Ohľadom bazéna na Sĺňave už vedenie mesta rokovalo s majiteľom, pričom sa vynárajú aj iné možnosti riešenia situácie. Pracovné stretnutie zainteresovaných je zvolané na koniec týždňa. Rovnako vo vývoji je aj riešenie krytého bazéna v mestskom parku a nové informácie by mali odznieť už na zajtrajšom zastupiteľstve. 

IMG_6026_resize[1]

„Obraciame sa na obyvateľov mesta Piešťany a okolitých obcí so žiadosťou, aby svojim podpisom podporili snahu predstaviteľov mesta Piešťany za zachovanie dočasnej prevádzky jedinej krytej plavárne v Piešťanoch a okrese Piešťany a urýchlené riešenie nového plaveckého centra,“ píšu v internetovej petícii jej podávatelia za Piešťanský plavecký klub a Športový plavecký klub Kúpele Piešťany.

Materiál o situácii ohľadom bazéna v hoteli Sĺňava bol predložený na prelome mesiacov november a december na rokovanie komisie MsZ pre šport a rekreáciu a komisiu pre financie a podnikanie. Podľa neho bol návrh na prenájom bazéna pre Mesto Piešťany doručený na MsÚ 23. novembra. „Návrh bol podložený informáciou, podanou  riaditeľom hotela L. Mackovjakom, že Sorea, s.r.o.  rozhodla o zatvorení hotelového bazéna z ekonomických dôvodov. Bazén má 5 dráh, jeho rozmery sú 25x12m a je otvorený denne od 7.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 21.00 h. Je využívaný verejnosťou, ale trénujú v ňom i športové kluby. Využívajú ho v pomere cca 50% verejnosť a na 50% športové kluby,“ píše sa v materiáli, ktorý dostali komisie.

Reklama

Členovia boli oboznámení aj so stručnými kalkuláciami nákladov potrebných na zachovanie bazéna. Predpokladaný mesačný prenájom za využívanie bazéna a priľahlých priestorov bol stanovený na 5 000 € mesačne. Úhrady energií sa podľa predložených informácií pohybujú na úrovni 3800 € za mesiac. Predpokladané výnosy z prevádzky bazéna sú približne 5000 € mesačne, takže predpokladaná strata pre potencionálneho prevádzkovateľa, ktorým by mohlo byť Mesto Piešťany, alebo iný subjekt (plavecký klub alebo spoločnosť) je okolo 4000 € mesačne.

Obe komisie odporučili vedeniu mesta rokovať  o podmienkach nájmu bazéna v hoteli Sĺňava s vlastníkom. Podľa vyjadrenia primátora mesta, niekoľko rokovaní sa už uskutočnilo a ďalšie je plánované na štvrtok 17. decembra. Medzičasom bolo zvolané pracovné stretnutie zástupcov plaveckých klubov, klubu vodného póla, vedenia mesta a poslancov vo veci prenájmu bazéna Hotela Sĺňava, či iného riešenia vzniknutej situácie v súvislosti s ďalšou existenciou vodných športov v Piešťanoch na piatok 18. decembra.

Aktuálne prebieha tiež príprava návrhu projektu krytého bazéna v mestskom parku súkromným investorom, ktorý svoj zámer prezentoval na mestskom zastupiteľstve v novembri. Podľa dostupných informácií by už zajtra na mestskom zastupiteľstve mali odznieť nové informácie.

-th- Foto: -lt-

Populárne články