Connect with us

Aktuality

Piešťany pri príležitosti 75. výročia povýšenia na mesto ocenia osobnosti

Published

on

Reklama
Reklama

Radnica pri príležitosti 75. výročia povýšenia obce na mesto pripravuje slávnostné oceňovanie osobností, ktoré v rôznych oblastiach prispeli k rozvoju Piešťan. Návrhy na udelenie ceny mesta a čestného občianstva môžu podávať aj občania a široká verejnosť. Na ich odovzdanie však majú záujemcovia už iba krátky čas. Laureátov budú potom vyberať mestskí poslanci.

Cena mesta Piešťany sa udeľuje vybraným jednotlivcom z radu obyvateľov za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,  technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej  činnosti. Ďalej tiež tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta  a jeho občanov. Obe ocenenia môžu výnimočne dostať aj in memoriam.

Čestné občianstvo mesta Piešťany môže byť udelené osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj a zveľadenie mesta Piešťany, ochranu jeho záujmov a  šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Mestský úrad pri tejto príležitosti vyzval občanov a širokú verejnosť na podanie návrhov na udelenie ceny mesta a čestného občianstva spolu s krátkym zdôvodnením. Predložiť ich môžu písomne, alebo elektronicky na mailovú adresu: sekretariat@piestany.sk. Čas majú ale už len do pondelka 8. júna (vrátane). O návrhoch bude v súlade so štatútom  mesta rokovať mestské zastupiteľstvo.

Reklama

Čestné občianstvo Piešťany udelili už dvadsiatim piatim osobnostiam, z toho šiestim bolo udelené in memoriam. Medzi najznámejšie mená z celého radu patria napríklad budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, medzivojnový predseda vlády Milan Hodža, publicista a politik Ladislav Novomeský, plavkyňa Martina Moravcová, herec Juraj Slezáček, spisovateľ Dušan Dušek či vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka.

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: prowinter.sk

Populárne články