Úvod Aktuality Piešťany pri príležitosti 75. výročia povýšenia na mesto ocenia osobnosti

Piešťany pri príležitosti 75. výročia povýšenia na mesto ocenia osobnosti

REKLAMA
Esesko

Radnica pri príležitosti 75. výročia povýšenia obce na mesto pripravuje slávnostné oceňovanie osobností, ktoré v rôznych oblastiach prispeli k rozvoju Piešťan 윈도우10 엣지 다운로드. Návrhy na udelenie ceny mesta a čestného občianstva môžu podávať aj občania a široká verejnosť. Na ich odovzdanie však majú záujemcovia už iba krátky čas Hackers Shintoik mp3. Laureátov budú potom vyberať mestskí poslanci.

Cena mesta Piešťany sa udeľuje vybraným jednotlivcom z radu obyvateľov za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,  technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej  činnosti old version of Manicam. Ďalej tiež tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta  a jeho občanov html5 player 다운로드. Obe ocenenia môžu výnimočne dostať aj in memoriam.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Čestné občianstvo mesta Piešťany môže byť udelené osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj a zveľadenie mesta Piešťany, ochranu jeho záujmov a  šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi 자꾸 생각나 다운로드.

Mestský úrad pri tejto príležitosti vyzval občanov a širokú verejnosť na podanie návrhov na udelenie ceny mesta a čestného občianstva spolu s krátkym zdôvodnením. Predložiť ich môžu písomne, alebo elektronicky na mailovú adresu: sekretariat@piestany.sk. Čas majú ale už len do pondelka 8. júna (vrátane). O návrhoch bude v súlade so štatútom  mesta rokovať mestské zastupiteľstvo.

Čestné občianstvo Piešťany udelili už dvadsiatim piatim osobnostiam, z toho šiestim bolo udelené in memoriam. Medzi najznámejšie mená z celého radu patria napríklad budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, medzivojnový predseda vlády Milan Hodža, publicista a politik Ladislav Novomeský, plavkyňa Martina Moravcová, herec Juraj Slezáček, spisovateľ Dušan Dušek či vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka.

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: prowinter.sk

REKLAMA