Úvod Aktuality Peter Tremboš: Kľúčové je zvýšenie počtu členov Rezortu a zlepšenie spolupráce

Peter Tremboš: Kľúčové je zvýšenie počtu členov Rezortu a zlepšenie spolupráce

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany má nového predsedu predstavenstva. Od jej vzniku v roku 2012 ju viedol vtedajší primátor Remo Cicutto. Valné zhromaždenie minulý týždeň zvolilo nového predsedu, ktorého navrhlo Mesto Piešťany, po tom ako o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo QuickTime. Stal sa ním mestský poslanec Peter Tremboš pôsobiaci v klube Spoločne pre Piešťany.

piestany-06 (1)

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Nový šéf rezortu cestoval krátko po svojom nástupe už tento víkend do poľského partnerského mesta Ustroň spolu s piešťanským primátorom Milošom Tamajkom na pozvanie poľskej strany 쿠우 게임 다운로드. V Ustroni sa mal stretnúť okrem iného aj zo zástupcom ustroňskej organizácie cestovného ruchu. Pred odchodom nám poskytol niekoľko vyjadrení ohľadom svojho pôsobenia v Rezorte Piešťany.

Podľa Petra Tremboša sa zdá, že viaceré subjekty pôsobiace v našom meste v oblasti cestovného ruchu doteraz nie sú presvedčené o výhodnosti členstva v Rezorte Download the calendar for 2016. Skutočnosť, že v súčasnosti patrí medzi jeho členov iba 7 organizácií, z toho sú dve samosprávy (Piešťany a Moravany nad Váhom), je podľa nového predsedu predstavenstva jedným z najviditeľnejších neúspechov Rezortu. „Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany je relatívne nová organizácia. Jej vznik bol podmienený snahou štátu o rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch Slovenska 신세계 앱 다운로드. Výrazným impulzom pre zakladanie takýchto organizácií bola ochota štátu finančne podporovať takéto štruktúry. S ich reálnym fungovaním sme však donedávna nemali dostatočné skúsenosti. Z toho sa odvíjala aj určitá nedôvera a pochybnosti o efektívnosti a zmysluplnosti ich existencie,“ hovorí P. Tremboš. Výhrady má k pomalému rozbiehaniu činnosti Rezortu a k absencii koncepcie rozvoja cestovného ruchu 윈도우 putty 다운로드. Za úspech organizácie mimo obligatórnej účasti na veľtrhoch a výstavách, možno podľa P. Tremboša považovať budovanie turistickej infraštruktúry, či cyklotrás.

trembos peter wNový predseda predstavenstva už diskutoval o ďalšom smerovaní organizácie s ekonomickým riaditeľom Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany Viliamom Mikulášom 강철 서신 다운로드. „Naše postoje k problematike rozvoja cestovného ruchu sú si veľmi blízke. Verím, že aj v otázkach ďalšieho fungovania Rezortu nájdeme spoločnú reč. Kúpele sú síce veľmi významným, ale nie jediným aktérom na území nášho mesta a je samozrejmé, že Rezort by mal pôsobiť v prospech všetkých nuke 10 다운로드. Skúsenosti iných oblastných organizácií cestovného ruchu, najmä v zahraničí, kde majú v tejto oblasti dlhšiu prax, naznačujú, že to nie je nesplniteľná úloha,“ hovorí Peter Tremboš.

Prioritou je pre neho spracovanie analýza súčasného stavu, v akom sa nachádza nielen Rezort Piešťany, ale všeobecne cestovný ruch v Piešťanoch, ktorý je najvýznamnejším segmentom hospodárskeho života Piešťan 김약국의 딸들 책 다운로드. „Potenciál cestovného ruchu nie je dostatočne využívaný. Úlohou pre posun ďalej bude jasné definovanie cieľov, spôsobov ich dosiahnutia a z toho vyplývajúce úlohy pre Rezort. Určite sa budem detailnejšie zaoberať stavom a fungovaním www stránky, zlepšením propagácie, prípravou nových produktov cestovného ruchu a zefektívnením fungovania samotného Rezortu Men's Worship Camp 2018. Za kľúčové považujem zvýšenie počtu jeho členov, zlepšenie spolupráce s jednotlivými subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu i so školami, ktoré pôsobia na území mesta a profilujú svojich absolventov v tejto oblasti,“ povedal P. Tremboš, ktorý viac ako dvadsať rokov vyučoval na Univerzite Komenského v Bratislave a okrem iného sa zameriava vrámci svojej profesie na stratégie rozvoja v cestovnom ruchu a destinačný manažment 엔비디아 지포스 다운로드.

-red- Foto: th a mp

REKLAMA