Connect with us

Aktuality

Parkovisko Nálepkova navrhujú na 90 minút zdarma. Parkovacie karty nemajú platiť ani cez víkend

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany predkladá na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva, následne mestskej rady a potom poslancov, nové všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom, teda na parkovisku Nálepkova. Úpravy sa dotknú aj VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania. Hlavnou zmenou je návrh, aby prvých 90 minút parkovania na parkovisku Nálepkova bolo pre všetkých zdarma. Druhou je návrh, že s parkovacou kartou tu už nezaparkujete ani cez víkend.

Parkovisko Nálepkova po rekonštrukcii Foto: Mesto Piešťany

Za primátora Petra Jančoviča sa všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania menilo vlani dvakrát. Teraz je navrhnutá tretia zmena hlavne v súvislosti s vybudovaním nových parkovacích rámp a automatického závorového systému na parkovisku Nálepkova. Pri predošlých zmenách došlo k zdraženiu parkovného z 50 centov na 1 euro za hodinu a rovnako k vylúčeniu možnosti použiť počas pracovných dní parkovaciu kartu. Výsledkom bol značné zvýšenie vybraného parkovného a zníženie počtu vozidiel na parkovisku.  Vlani v auguste tržby oproti predošlému roku stúpli o 124 percent a v septembri dokonca o 177 percent.

Pripravené nové VZN o  dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom navrhuje, že za prvých 90 minút (1,5 hod.) určených jednorazovo (nie súčtom prípadných kratších časových úsekov) za deň dočasného parkovania vozidla na parkovisku sa neplatí. 

Parkovacie karty na parkovisku Nálepkova už nemajú platiť vôbec. Výnimku budú maž ľudia s trvalým pobytom v lokalite

Ďalšou navrhovanou zmenou je, že parkovisko Nálepkova bude zaradené medzi parkoviská, kde  neplatia parkovacie karty s výnimkou parkovacej karty
obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania, teda obyvateľa danej lokality.  Obyvatelia s trvalým bydliskom na ulici – Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie slobody, Nitrianska majú od prevádzkovateľa parkoviska dostať  čipovú kartu spárovanú s evidenčným číslom vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, slúžiacu na neobmedzený vstup a výstup z parkoviska. V minulosti mohli na tomto parkovisku s ročnou parkovacou kartou parkovať všetci jej držitelia. Vlaňajšími zmenami bolo takéto parkovanie obmedzené iba na víkendové dni. 

Reklama

Zdravotne postihnutí by mali na Nálepkovej platiť po 90 minútach rovnako ako ostatní

Od platenia úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích miestach v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania majú byť podľa návrhu zmien VZN oslobodené vozidlá s parkovacím preukazom prepravujúce fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu alebo majú praktickú alebo úplnú slepotu očí za podmienok použitia parkovacieho preukazu. Toto však nemá platiť pre parkovisko s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej. Zdravotne postihnutí by tak mali zadarma rovnako ako ostatní 90 minút a potom by museli platiť 1 euro na hodinu.

Podľa dôvodovej správy k VZN, ktorú spracúvali Služby mesta Piešťany, neočakávajú zavedením 90 minút bezodplatného parkovania zníženie tržieb.

Návrhy VZN môžu obyvatelia pripomienkovať 11 dní od ich zverejnenia na úradnej tabuli. 

-th-

Populárne články