Úvod Aktuality Parkovanie v meste: do desať percent ľudí neplatí, domáci viac využívajú karty

Parkovanie v meste: do desať percent ľudí neplatí, domáci viac využívajú karty

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Starší pán, ktorý z poverenia Služieb mesta Piešťany kontroloval zaplatené parkovné a dával vodičom bez lístku oznámenie za stierače, od začiatku roka v tejto organizácii nepracuje. Zaplatené parkované tak spolu s ostatnými priestupkami na úseku dopravy kontrolujú a riešia i priamo na mieste mestskí policajti. Podľa vyjadrenia náčelníka Mestskej polície za apríl skontrolovali 547 áut, na priestupok upozornili 35 vodičov vsphere client 6.0. Čísla za apríl a aj výsledky z dnešnej kontroly parkovacích lístkov na Winterovej predbežne ukazujú, že za parkovanie v centre neplatí približne 6 až 10 percent vodičov a viac ako 60 percent domácich využíva najmä parkovacie karty.

IMG_1741

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

 

 

Za mesiac apríl mestskí policajti podľa náčelníka Marcela Mihálika skontrolovali 547 vozidiel, z toho 338 malo platné parkovacie preukazy, 114 parkovací lístok a 36 preukaz invalida South Korea Broadcasting Legal Download. Na spáchanie priestupku upozornili 35 vodičov, z toho udelili 10 blokových pokút, 13 vodičov odišlo s napomenutím a jeden prípad nahlásili na dopravný inšpektorát. Podľa týchto čísel tak vychádza, že viac ako 6 percent vodičov nezaplatilo za parkovanie v centre.„Hliadky MsP na konci každej pracovnej zmeny napíšu záznam z kontroly parkovísk 고등래퍼3 눈 다운로드. Na tomto zázname je uvedené koľko áut kontrolovali, koľko bolo parkovacích lístkov, koľko bolo parkovacích kartičiek a koľko vozidiel nemalo nič, a tým spáchali vodiči priestupok,“ uvádza náčelník polície. Policajti do hlásenia ďalej rozpisujú, ako boli tieto priestupky doriešené.

IMG_1743

Situáciu sme si overovali aj osobne a jednu z hliadok sme stretli pri kontrole parkovacích lístkov dnes okolo obeda na Winterovej ulici 거지 키우기 다운로드. Mestský policajt tam skontroloval 61 áut, z nich šesť vodičov nemalo zaplatené parkovné. Ostatné vozidlá mali za sklom buď lístok, parkovaciu kartu alebo preukaz ZŤP. Podľa hliadkujúceho policajta, tí, ktorí pracujú alebo bývajú v centre, väčšinou využívajú parkovacie karty. Horšie je to vraj vo vnútroblokoch napríklad na Royovej ulici, kde autá stoja kade tade, aj na miestach, ktoré nie sú vyznačené na parkovanie 배경화면 앱 다운로드. Pre zbežnom prešetrení sme vo vnútrobloku medzi Winterovou a Royovou našli päť áut, ktoré parkovali mimo vyznačeného parkoviska a ďalších päť bez zaplateného parkovného.

IMG_1744

IMG_1747

Ročné  parkovacie karty môžu využívať obyvatelia Piešťan alebo podnikatelia so sídlom v našom meste, okrem ročnej je možné si kúpiť aj týždennú za 6 € 위치걸 다운로드. Predajňu kariet prevádzkujú Služby mesta Piešťany a zatiaľ sídli na Hviezdoslavovej ulici – v časti za podchodom z Auparku.

IMG_1746

Pred časom poslanci navrhli, aby túto budovu mesto využilo inak, prípadne odpredalo. Podľa vyjadrenia Romana Skaličana, šéfa Strediska správy budov SMP služby pripravujú odpredaj majetku mesta na Hviezdoslavovej ulici, kde momentálne sídli stredisko parkovísk a trhovísk 신조협려 다운로드. „V prípade predaja, budú zamestnanci presťahovaní do objektu SMP, kde sa aj bude uskutočňovať predaj parkovacích kariet v čase, ako to bolo doposiaľ,“ uviedol.

IMG_0762

Poslaneci navrhli na jednom z predchádzajúcich rokovaní aj možnosť platby za parkovanie cez SMS 나모 웹 에디터 fx 다운로드. Podľa Romana Skaličana je SMS parkovanie pripravené k možnej realizácii, ale v prípade jeho zavedenia bude nutné zmeniť všeobecne záväzné nariadenie mesta z roku 2008. Potrebná bude tiež zvýšená kontrola zo strany mestskej polície. Zároveň dôjde k odlivu časti financií za parkovanie pre spoločnosť, ktorá bude túto službu zabezpečovať f 35 다운로드.

IMG_1755

Mesto v súčasnosti pripravuje aj rozšírenie zóny plateného parkovania o ďalšie ulice.  Na svojom rokovaní 25. apríla sa ním zaoberala Komisie pre dopravu a výstavbu, ktorá ho navrhla schváliť s pripomienkou, že do zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania budú zaradené i ulice: Nám wbfs 다운로드. 1. mája, ul. Radlinského v úseku od križovatky so Štúrovou po križovatku s Teplickou, ďalej Meštianska, či Sládkovičova. Od križovatky s Teplickou by mala byť do zóny navrhnutá aj Hollého ulica a ďalšie ulice v tejto zóne s dotykom po Vajanského a Nitriansku. Materiálom by sa mal zaoberať opäť i poslanecký zbor.

-ad-

REKLAMA