Connect with us

Aktuality

Park potrebuje hlavne poriadnu údržbu

Published

on

Reklama
Reklama

Na závere, že piešťanský park potrebuje hlavne profesionálnu a stálu údržbu, sa zhodla väčšina účastníkov sobotňajšej komentovanej prechádzky po jeho chodníkoch, organizovanú autorkami projektu obnovy a revitalizácie zelených pľúc mesta. Diskusiu o stave mestského parku vyvolal najmä plošný zákaz výrubu stromov, vyhlásený novým primátorom, ktorý rozdelil verejnú mienku na dva tábory. Téma nedostatočnej údržby síce nebola zámerom prehliadky, no vyplynula z debaty, do ktorej sa zapojili nielen občania ale aj ďalší krajinári či aktivisti.

IMG_4161

Autorky projektu, ktorý zvíťazil  v súťaži, vypísanej v roku 2012 Mestom Piešťany, sa s Milošom Tamajkom stretli, spoločnú reč však nenašli.  Krajinné architektky Eva Teplická, Dominika Letková a Klára Nepustilová sa preto rozhodli zapojiť aj verejnosť. Približne dvadsiatke účastníkov, ktorí sa stretli  v sobotu 21. februára o 14,00 h pred kinom Fontána sa na avizovanej spoločnej prechádzke parkom pokúsili objasniť, ako pri tvorbe postupovali, kde a prečo sa rozhodovali o výrube niektorých stromov. Hoci svoj projekt už fakticky odovzdali mestu a viac by sa o jeho osud nemuseli starať, cítia sa stále osobne zainteresované. „Boli by sme neradi, keby skončil v šuplíku,“ hovorí Eva Teplická, „vynaložili sme na neho dvojročné úsilie.“

IMG_4164

Reklama

Projekt stál podľa nej aj nemalé financie, kopu energie a tiež času, ktorý mu stále venujú z osobného voľna. Pri výbere stromov na výrub vychádzali aj z inventarizácie, ktorá bola spracovaná pre mesto v roku 2010. „My sme tento prieskum spresňovali priamo v teréne, nebolo to tak, že by sme niečo slepo prevzali. Analyzovali sme stav aj v spolupráci s arboristom, dokonca sme sa navrhli asi tridsať stromov, označených na odstránenie ponechať. Zároveň sme navrhli na výrub niektoré iné .“ Inventarizácia teda vraj poslúžila iba ako podklad.

Výhradou primátora tiež bolo, že niektoré dreviny sa mali vyrúbať preto, že nezapadali do kompozície.  Podľa E. Teplickej išlo najmä o centrálnu alej, ktorú tvorí niekoľko okruhov a stromy v nej sú už prakticky v rozpade. Postup konzultovali s viacerými odborníkmi aj s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave a na výber mali z dvoch možností – odstrániť 96 stromov alebo deväť na pohľad zdravých líp. Rozhodli sa preto pre menej drastické riešenie.

IMG_4171

„Čo sa týka návrhu, celé územie sme riešili veľmi komplexne, venovali sme sa mu podrobnými analýzami, veľa času sme trávili v teréne,“ vysvetľovala dvojročnú prácu na projekte Dominika Letková, „sledovali sme, čo v parku ľudia robia, študovali sme rôzne historické rozbory, pretože park ako kultúrna pamiatka si vyžadoval veľmi odborný prístup.“  Idea bola v tom, aby bol park lákavý pre ľudí rôzneho veku, aby sa z neho stalo srdce mesta. „Centrálnu os sme riešili formou reprezentatívneho priestoru.“  Autorky do neho preto navrhli umiestniť záhony nenáročných trvaliek. Aj do ďalších presvetlených častí naprojektovali kvetenu, napríklad na lúke pri Dome umenia by vysadili kvitnúce lúčne trávy, o ktoré sa netreba starať tak dôsledne ako o trávnik a sú oveľa efektnejšie.  Čo sa týka výrubu, uviedli, že z 1480 stromov má byť postupne, nie naraz, odstránených 197 stromov. Ide pritom o niekoľkoročné obdobie a medzitým by sa mala dosadzovať nová výsadba, ktorej naplánovali o sto kusov viac.

IMG_4165

Niektorých zúčastnených zaujímalo, či sa nedá sadiť bez výrubu. Krajinné architektky uviedli, že ak nebudú mať nové stromy dostatok priestoru a svetla, ktoré k zdravému rastu potrebujú, budú sa vyťahovať za svetlom a prehýbať. Ďalší mali pocit, že ide o ťažbu dreva a teda niekoho zámer, iní argumentovali, že keď sa nasadia do parku záhony kvetov, nebude ich mať kto okopávať alebo ich ľudia rozkradnú. Účastníci prechádzky upozorňovali aj na to, že ak by sa aj projekt zrealizoval, ale nebude udržiavaný, za chvíľu sa problémy zopakujú. K tomuto názoru sa pridala aj dlhoročná odborníčka, architektka Soňa Švecová z Piešťan, ktorá potvrdila, že parku chýba minimálne tridsaťročná starostlivosť a ak mesto nepoverí zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať na starosti pravidelnú údržbu zelene v ňom, ani obnova nám nepomôže. Zároveň uviedla, že ako srdce mesta by rozhodne mal mať aj nejaké atraktívne prvky.

IMG_4148

Účastníci ďalej debatovali aj o financiách,  či je potrebný ďalší posudok a tiež o tom, že verejnosť mala byť oslovená na vyjadrenie ešte predtým, než autorky svoj projekt začali tvoriť, pretože už hotové dielo by sa malo realizovať ako celok.  K nahliadnutiu do celého projektu a jeho podkladov zároveň autorky pozvali zvyšok účastníkov, ktorých trochu preriedilo chladné počasie, do komunitného centra ŽiWell, kde chceli v debate ďalej pokračovať. Primátor sa prechádzky nezúčastnil, neskôr prišla hovorkyňa radnice Eva Bereczová, ktorá jeho neprítomnosť ospravedlnila chorobou v rodine.

(ad)

Populárne články