Úvod Aktuality Organizačné zmeny v TAVOSe akcionári neschválili

Organizačné zmeny v TAVOSe akcionári neschválili

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Trnavská vodárenská spoločnosť zostáva bezo zmeny a novú dcérsku spoločnosť nevytvorí. Rozhodli o tom v utorok 30 glass ball mp3. júna jej akcionári na riadnom valnom zhromaždení (VZ).

Stručné zdôvodnenie návrhu zmien vychádzalo zo skutočnosti, že TAVOS a.s itus ingang computer. možno v súčasnosti označiť za tzv. zmiešanú spoločnosť. Vytvorením prevádzkovej spoločnosti, ktorá by bola dcérskou spoločnosťou materskej akciovky, by sa  zmiešaná spoločnosť zmenila na vlastnícku (TAVOS a.s.) a prevádzkovú spoločnosť  (100-percentná dcéra). Ďalšou alternatívou bolo vytvorenie dcérskej servisnej spoločnosti Free Matrap. Rozdelením TAVOSu by tak vznikli subjekty s novou stratégiou, vzťahmi, organizačnou štruktúrou, kultúrou a cieľmi. Zámery organizačných zmien boli po prvýkrát predložené na rokovanie valného zhromaždenia TAVOSu v júni 2013 나눔명조 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Analýza, ktorú si vyžiadali akcionári v roku 2014, okrem iného uvádza, že pri vytvorení prevádzkového modelu sú tu riziká ako „obmedzenie kontroly miest a obcí nad prevádzkovateľom, obmedzenie kontroly prevádzkových nákladov pri zostavovaní cien pre vodné a stočné, časová a procesná náročnosť, komplikácie v prípade spätného odovzdania majetku a iných procesov pri ukončení prevádzkovej zmluvy, finančné ciele prevádzkovateľa, prevažujúce nad riadnou starostlivosťou o zverenú infraštruktúru, možné obmedzenie možnosti čerpania dotácií na obnovu a rozvoj vodárenskej infraštruktúry“ source of html.

Vytvorenie dcérskej servisnej spoločnosti vo forme poskytovateľa servisných služieb by naopak podľa analýzy predstavovalo „významné zníženie rizík spojených so zriadením prevádzkovej spoločnosti a súčasne získanie ďalších výhod“ a predpokladalo sa i „kumulatívne zvýšenie zisku.“ Servisná spoločnosť mala vlastníkovi a prevádzkovateľovi siete – spoločnosti TAVOS, a.s Power Mill 2012 Download. poskytovať služby opráv a údržby a iné servisné činnosti.

Primátori a starostovia návrh na vytvorenie dcérskej spoločnosti TAVOSu nepodporili. Nepresvedčila ich ani ekonomická, finančná, technická a organizačná analýza.„Argumenty neboli dostatočné a analýza nebola postavená na reálnych základoch Seongju video. Myslíme si, že TAVOS je v dobrej kondícii a dokáže fungovať efektívne aj za súčasných podmienok. Keďže dcérska spoločnosť by bola akciovkou, hrozilo by aj to, že by primátori a starostovia nad ňou stratili kontrolu, čím by mohli stratiť kontrolu aj nad výškou vodného a stočného Windows 10 .net framework 3.5. To by sa v konečnom dôsledku dotklo každého obyvateľa, a to sme nemohli pripustiť, “ zhrnul po valnom zhromaždení primátor Piešťan a nový predseda dozornej rady spoločnosti TAVOS, Miloš Tamajka Healthcare.

Valné zhromaždenie nepodporilo ani ďalšie pripravované zmeny predložené predstavenstvom, ktoré by mohli ovplyvniť kontrolu primátorov a starostov nad spoločnosťou Download the appointment. „Akcionári jednohlasne odmietli návrh na navýšenie základného imania TAVOS-u o viac ako 44 miliónov eur. Sám ekonóm spoločnosti sa vyjadril, že dôvod navýšiť základné imanie nie je dostatočne preukázateľný, nakoľko TAVOS je v dobrej finančnej kondícií. Navyše, mestá a obce, ktoré sú akcionármi, vo svojich rozpočtoch na navýšenie imania spoločnosti nemajú finančné zdroje. Akcionári preto vyjadrili obavu nad možnou zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti a straty kontroly v nej,“ doplnil M. Tamajka.

red/zdroj: Tlačová správa Mesta PiešťanyInformatívna správa o Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Piešťany

Čítajte tiež: Primátor Miloš Tamajka odmietol nasledovať transparentný príklad z Trnavy

REKLAMA