Úvod Aktuality Oddlženie letiska má odomknúť Mesto Piešťany, župan zvažuje žaloby pre zlaté padáky

Oddlženie letiska má odomknúť Mesto Piešťany, župan zvažuje žaloby pre zlaté padáky

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Pieštany má rozbehnúť oddlženie Letiska Piešťany, v ktorom predchádzajúce vedenie kraja i spoločnosti nechalo aktuálnu sekeru približne dva milióny eur. Vo štvrtok 7. februára predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v Piešťanoch primátor Miloš Tamajka návrh na vklad Mesta Piešťany 715-tisíc eur  do základného imania obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, čo je suma, ktorú letisko dlží mestu na daniach a úrokoch z omeškania Get free pictogram. O pláne ozdravenia letiska a hľadaní investorov prišiel minulý týždeň informovať piešťanských poslancov na pracovné rokovanie župan Jozef Viskupič a nová šéfka predstavenstva spoločnosti Anna Mierna. Župan informoval tiež o možných žalobách za zlaté padáky, ktoré boli v spoločnosti udelené.

Proces likvidácie dlhu spoločnosti voči Mestu Piešťany má podľa informácií uvedených v predkladanom materiáli prebehnúť tak, že  Letisko Piešťany uhradí mestu dlžnú sumu v niekoľkých splátkach a mesto po doručení každej splátky pohľadávky vloží tieto prostriedky ako peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške zaplatenej splátky pohľadávky, za čo získa akcie spoločnosti voicemeter. Celkovo by sa mal podiel mesta v spoločnosti týmto postupom zvýšiť približne dve percentá. Podmienkou na realizáciu tohto zámeru je vyjadrenie Protimonopolného úradu o správnosti tohoto postupu z hľadiska možnej neoprávnenej štátnej pomoci, o ktoré už Piešťany požiadali.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Podobný návrh mali poslanci MsZ na stole v novembri 2015 치외법권 다운로드. Vtedy predkladateľ Miloš Tamajka konal na základe žiadosti bývalého župana Mikuša, avšak v spracovanom materiáli bolo uvedené: „Tento spôsob nakladania s pohľadávkou mesta, ako majetkom sa podľa nášho názoru javí ako problematický, pretože nie je isté, či sa finančné prostriedky obratom vrátia späť na účet mesta Piešťany. Taktiež je podľa nášho názoru problematické, obhájiť takýto postup z pohľadu povinnosti subjektu verejnej správy, ktorým je aj mesto Piešťany, zachovávať pri použití verejných prostriedkov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia Download the anthem ringtones. Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Mesto by vkladom do ZI malo získať viac akcií, avšak nedisponujeme informáciou, v akej hodnote. Z nášho pohľadu považujeme dané riešenie za účelové a rizikové (nie je záruka vrátenia peňazí), a taktiež ako len dočasné riešenie pre letisko.“ 

Zásadný rozdiel medzi vtedajším návrhom a súčasným je ten, že v roku 2015 si malo Mesto Piešťany zobrať na vklad do základného imania úver 이프온리 자막 다운로드. Aktuálne sa má základné imanie navyšovať z dlhu, ktorý Letisko uhradí Mestu Piešťany. Pred dvomi rokmi zastupiteľstvo s navyšovaním základného imania nesúhlasilo. To, že teraz je tento postup jediný schodný, ak má byť v Piešťanoch letisko, ktoré sa podarilo zachrániť pred plánovanou likvidáciou, prišiel poslancom minulý týždeň vysvetliť aj župan Viskupič golden32 다운로드.

Oddlženie navýšením základného imania musí odobriť Protimonopolný úrad

Župan sa po stretnutí, ktoré nazval informatívno-pracovné postavil pred novinárov a informoval, čo sa dialo za zatvorenými dverami: „Rozprávali sme sa o záchrannom pláne pre Letisko Piešťany, o tom v akom sme stave, o tom v akom investorskom rámci sa zhruba nachádzame. Sú tu záujemcovia nateraz  traja, aj z vládnej úrovne vyhľadávača investícií Sario www 드라마 다운로드. Jednu investíciu sme mali možnosť minulý týždeň overiť aj priamo v Anglicku (spolu s primátorom Milošom Tamajkom – pozn. redakcie). Nateraz je dôležité, že dodržiavame záväzok, že by sa investori chceli predstaviť sami. Tu padlo to, že pri výbere možného investora budeme postupovať s Mestom Piešťany a so zastupiteľským zborom Mesta Piešťany, rovnako ako na úrovni kraja spolu spoločne 드래곤 길들이기 다운로드. Mechanizmy záchrany majú niektoré parametre, pričom kraj sa plánuje zúčastniť na záchrane sumou 400-tisíc eur. Štát cez schému safe and security ponúka taktiež finančné zdroje, ktoré budú tento rok vo výške do 220-tisíc eur.“

J. Viskupič hovoril s poslancami tiež o tom, že kraj má súhlasné stanovisko  ministerstva financií z pohľadu obchodného práva v písomnej podobe, že scenár, ktorý  chce z hľadiska rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja použiť, čo má byť čisté, jasné, rovné a transparentné financovanie fázy záchrany letiska napojené na rozpočet 얼티메이커 다운로드. „Pre občanov treba vysvetliť, že tu išlo o spor zakladajúceho a nezakladajúceho člena. Zakladajúci člen je na základe stanoviska ministerstva financií irelevantný  z pohľadu poskytnutia dotácie pre Letisko Piešťany.  Budeme teda čakať na rozhodnutie, alebo stanovisko z pohľadu neoprávnenej alebo oprávnenej štátnej pomoci od Protimonopolného úradu,“ informoval po stretnutí novinárov predseda TTSK.

Letisko dlhuje bývalým členom orgánov spoločnosti takmer 600-tisíc, župan zvažuje žaloby

S privátnymi veriteľmi, ktorým Letisko Piešťany dlží  okolo 900-tisíc eur, podľa župana rokuje nové vedenie spoločnosti o splátkových kalendároch, ktoré sa pohybujú v rozmedzí dvanástich mesiacov od teraz, kedy by sa malo prikročiť k možnému vyplácaniu záväzkov.  „Toto bude aj otázka pre investora, pretože toto bude ležať na stole,“ vyjadril sa J WonderBoy. Viskupič.

Letisko dlží okrem 715-tich tisícov Mestu Piešťany, 400-tisíc Trnavskému samosprávnemu kraju a zbytok do približne dvoch miliónov sú dlhy na poskytnutých pôžičkách a nevyplatených odmenách orgánov spoločnosti. „Záchranu Letiska Piešťany odomyká rozhodnutie mestského zastupiteľstva a rozhodnutie zastupiteľstva kraja. Pôžičky, ktoré boli poskytnuté je potrebné vyplatiť.  Potom mám obrovský problém s jednou časťou dlhovej služby, ktorá vznikla zlým, neodborným, hlúpym a neférovým riadením, pretože neexistuje porovnateľný scenár v žiadnom inom medzinárodnom letisku, ktoré na Slovensku máme, aby predstavenstvo a dozorná rada tvorili takmer 600-tisícovú sumu pretože si nevyplácali odmeny. Nateraz môžem prezradiť, že zvažujeme aj ten typ žalôb, ktoré nás ochránia proti týmto veriteľom, pretože z môjho pohľadu, hoci nie som trestný právnik, ale prepustiť sa, udeliť si osemmesačný zlatý padák a znovu sa zamestnať, kvalifikujem ako jednu z možných skutkových podstát, ale toto budem riešiť na iných fórach,“ uzavrel po stretnutí s piešťanskými mestskými poslancami J. Viskupič.

-th- Ilusr. foto: -lt-

 

 

REKLAMA